675

URMAS REITELMANN

Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees, pikaaegne telemees ja ajakirjanik

Kandidaadi URMAS REITELMANN pilt

Eriala

Olen peaaegu kogu elu töötanud meedias: Eesti Televisioonis uudistetoimetajana, erameedias nii raadio- kui ka telekanalite uudistetoimetajana ja saatejuhina ning mitme TV-sarja ja saate produtsendina. Taasiseseisvunud Eestis töötasin välisministeeriumis Lennart Meri, Jaan Manitski ja Trivimi Velliste nõuniku-pressiesindajana. Viimasel kuuel aastal teenisin Kaitseliidu peastaabis, kust lahkusin sügisel, et pühenduda Riigikogu valimistele. Olen ERNA Seltsi, Kaitseliidu ja EELK Kaarli koguduse liige.

Kogemus poliitikas

Rahvusliku ja parempoolse ilmavaatega inimesena olin Isamaaliidu valija ning toetaja kuni erakond kandis rahvuslik-konservatiivseid väärtusi. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga liitusin 2017. aastal ning olen EKRE fraktsiooni esimees Tallinna linnavolikogus.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin Riigikogu valimistel samadel põhjustel, miks pidasin oluliseks liituda konservatiivse erakonnaga. Olen iseseisvuse taastamise kõikides olulistes sündmustes osalenud ning neid vahendanud, olen rahvuslane ja patrioot. Näen Eestis pead tõstmas väärastunud ideoloogiat, inimeste võõrandumist riigist ja riigi hoolimatust oma inimeste suhtes, süvenevat vaesust ning silmapiiril ähvardavat sõnavabaduse kaotust ning eesti keele, kultuuri ning traditsiooniliste väärtuste ahenevat rolli - tahan seista ja uuesti võidelda aadete eest, mis olid rahvusele olulised vene okupatsioonist vabanemisel. Eesti tuleb tagasi anda eestlastele! Võlgneme seda oma esiisadele ja kanname vastutust järeltulevate põlvkondade eest.

Millega kavatsen tegeleda

Ei välista ühtegi valdkonda. Tunnen end koduselt välispoliitikas, meedias, riigikaitses ja kultuuris.

Tugevad küljed

Elukogemusele ja ajalootundmisele tuginedes ei ole mind lihtne millegagi totaalselt üllatada. Erinevalt lapspoliitikutest oskan näha ja ette prognoosida seoseid otsuste ja tagajärgede vahel. Pean end heaks, empaatiavõimega suhtlejaks ja meeskonnatöös vilunuks.

Sõnum valijale

Riigi ülesanne on rahvuse ja eesti kultuuri säilimine. Kõik otsused, sõltumata valdkonnast, tuleb langetada seda eesmärki rangelt silmas pidades. Seda sihti hoides muudame Eesti taas rahvuskoduks, kus on hea ja turvaline elada. Viimased suundumused Euroopa ja maailma poliitikas kinnitavad, et kollektiivne vaimuhaigus näitab taandumise märke, rahvad tahavad ise otsustada endi saatuse üle ning seista vastu sissetungijatele, võõra religiooni kuulutajatele ja globalistlikele ideedele.