739

UNO TRUMM

Ajaloolane

Abielus, kaks täiskasvanud poega ning alaealised poeg ja tütar

Kandidaadi UNO TRUMM pilt

Eriala

SA Virumaa Muuseumid, vanemteadur

Haridus ja töökogemus

1979. aastal lõpetasin Roela 8. klassilise kooli, sain keskhariduse Tartu 7. Keskkoolis. Pärast teenistust Nõukogude armees astusin 1986. aastal Tartu Ülikooli ajalooteaduskonda, mille lõpetasin 2003. aastal.
Aastail 1989–2004 õpetasin Kunda Ühisgümnaasiumis ajalugu, ühiskonnaõpetust, kunstiajalugu, filosoofiat, usundiõpetust, informaatikat jms. Aastail 2009–2011 õpetasin Rakvere Ametikoolis ajalugu. Muu töö kõrvalt olen õpetanud ajalugu Tapa Gümnaasiumis ning kunstiajalugu Kunda Ühisgümnaasiumis, Haljala Gümnaasiumis ja Rakvere Vene Gümnaasiumis. Aastail 2004–2009 töötasin SA-s Virumaa Muuseumid Toolse piikkonna direktorina ning juhtisin tegevusi Toolse linnuses, Kunda Tsemendimuuseumis, Viru-Nigula pastoraadis ja Karepa Kalame talus, korraldasin Viru-Nigulas talvist loengu- ja vestlussarja Pühapäevakool ning Kalamel suvist loengu- ja vestlussarja Kultuuriaken. Alates 2011. aastast olen SA Virumaa Muuseumid vanemteadur. Töise tegevuse kõrvalt olen olnud kaasautoriks raamatutes „Kunda Tsement 140“, „Eesti Turbatööstuse ajalugu“ ja „Eesti betoonehituse ajalugu“, autor ja kirjastaja raamatule „Edise vasallilinnuse ja mõisa ajalugu“.

Kogemus poliitikas

Olen olnud Kunda linna kohalikus poliitikas tegev ajavahemikus 1993–2017 nii linnavolikogu kui ka linnavalitsuse liikmena. Juhtinud selle aja jooksul volikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni, osalenud mitmetes ajutistes komisjonides (nt kõik kolm Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemiskomisjoni). Minu põhieesmärgiks sel ajal oli kujundada Kundat selliseks linnaks, kus minu oma ja muidugi siis ka kõigil teistel lastel oleks hea elada, kasvada ja õppida.

Miks kandideerin Riigikokku

Olin pikka aega arvamusel, et riigi tasandil poliitikasse mul asja pole, sest muud väljakutsed elus pakkusid piisavalt pinget ja tegevust, aga viimase kümmekonna aasta arengud Eesti riigi elus ei ole mulle meeltmööda, Eesti poliitiline juhtkond on muutunud ülbeks, arrogantseks ja reaalsest elust võõrandunuks ning Eestist on saanud halvas mõttes ametnike riik. Olen niikaua kui end mäletan olnud konservatiivne traditsionalist, antikommunist, Eurooa Liidu skeptik ja rahvuslane ega poolda neoliberalismi ja globaliseerimist. Pole vist vaja öeldagi, et neoliberaalne ja globaliseeriv poliitika on eestlastele kui Euroopa põliselanikele hävitav ja sellele peab vastu seisma.

Millega kavatsen tegeleda

Endise õpetaja ja tegutseva harrastusnäitlejana pean valdkondadeks, kus loodan sõna sekka öelda haridust ja kultuuri. Tänu töökohale tean üht-teist ka turismist.

Tugevad küljed

Oma tugevuseks pean ratsionaalse mõtlemise võimet, töövõimet ja pikema perspektiivi nägemist.