780

UNO KASKPEIT

Vabaabielus

Kandidaadi UNO KASKPEIT pilt

Eriala

Riigikogu liige, Õiguskomisjoni aseesimees

Haridus ja töökogemus

Minu teenistus Piirivalves algas 1990. a. oktoobris, mil läbisin kursuse „Eesti Piir–1“ ning pärast kursuse lõpetamist määrati mind Lüllemäe kordoni ülemaks, jaanuaris 1992. a. Piirivalve Valga Regionaalse Juhtimiskeskuse ülemaks (hiljem muutus see Valga Piirivalve Piirkonnaks). Õpingud Riigikaitseakadeemias algasid 1997. aastal piirivalve erialal, kus toimus ka sõjaline väljaõpe. Hiljem muutus see kool Sisekaitseakadeemiaks, (kooli lõpetasin 2000. aastal).
1998. aastast määrati mind Piirivalveameti Piiriosakonna ülemaks. Olen lõpetanud Soome Riigikaitse kõrgkooli ja omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi organisatsioonikäitumise erialal. Parema osa oma elust olen pühendanud sõjaväestatud piirivalve arendamisele. Viisime läbi 2002. aastal esimesed ja ainukesed Piirivalve sissikompanii reservväelaste õppekogunemised Valgamaal.
2006. aasta alguses määrati mind Piirivalvekolledži direktoriks. Piirivalvest lahkusin 2007. aastal, kui piirivalve lahutati riigikaitsesüsteemist ja võeti ära riigikaitse ülesanne.

Kogemus poliitikas

Aastal 2014, kui kagu piirilt varastati ära üks „kohver“ ja seejärel algas suure šõuga idapiiri ehitus, siis leidsin, et aeg on minna poliitikasse ja liitusin minule ainukese sobiva poliitilise partei - EKREga. Kandideerisin Riigikogusse 2015.-dal aastal ja olen täiesti rahul selle erakonna seisukohtadega. Kuna Riigikogus oli meid ainult 7, siis meie poolt esitatud ettepanekud lükati alati tagasi.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin järgmisesse Riigikokku, et jätkata võitlust siiani tehtud rumaluste vastu riigikaitses, tugevdada Eesti kaitsevõimet, taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina, taastada Piirivalve riigikaitselised ülesanded, mis jagunevad rahuaja kriisireguleerimiseks riigi sisejulgeoleku eesmärkide täitmiseks ning luure- ja sissitegevuseks territoriaalkaitse eesmärkide täitmiseks. Tuleb taastada Piirivalve ajateenijate reservüksused kriisi- ja sõjaaja reservi tarbeks. Peab taastama kaitseväelaste ja politseinike väljateenitud aastate pensioni.

Millega kavatsen tegeleda

Esimeseks valdkonnaks on riigikaitse ja sisejulgeolek. Teiseks valdkonnaks on Valga-, Võru- ja Põlvamaa arengu eesmärkide saavutamisele igakülgne kaasa aitamine.

Tugevad küljed

Olen Piirivalves teeninud alates selle loomisest ja läbi teinud selle süsteemi ülesehituse ning saanud suure kogemuse Soome Piirivalvest. Tänu Soome kogemusele tean täpselt, milline peab olema Piirivalve organisatsioon EL välispiiril.

Sõnum valijale

Seisan lõpuni riigikaitse ja sisejulgeoleku tugevdamise ning Kagu-Eesti arengu eest.