763

ÜLLE ROSIN

Ettevõtja

Abielus

Kandidaadi ÜLLE ROSIN pilt

Eriala

OÜ Rosbet-ÜT juhatuse liige, pearaamatupidaja

Haridus ja töökogemus

Kooliteed alustasin Kasepää 8-klassilises Koolis, kus õppisin neli aastat. 1973. a. lõpetasin Mustvee I Keskkooli.
1978. a. lõpetasin Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna.
Aastast 1992 tegutsen ettevõtjana ehitusvaldkonnas.

Kogemus poliitikas

Alates 2005. aastast olen osalenud vallavolikogu töös, hetkel Mustvee vallavolikogu aseesimees.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin Riigikogu valimistel, sest leian, et kohaliku tähtsusega poliitikud saaksid panustada meie riigi tuleviku kujundamisse riigi juhtimises ja otsuste tegemises.

Millega kavatsen tegeleda

Poliitikas kavatsen tegutseda ettevõtluse ja maaelu edendamise valdkondades.

Tugevad küljed

Eeliseks pean pikaajalist kogemust ettevõtluses ning kohaliku omavalitsuse volikogus.

Sõnum valijale

Alati EESTI EEST!