718

TÕNU URVA

Kandidaadi TÕNU URVA pilt

Haridus ja töökogemus

Õppinud olen Saue Keskkoolis, Tallinna Ehituskoolis ning kõrghariduse omandasin Akadeemia Nord õigusteaduskonnas.
Avalikus teenistuses olen töötanud Tallinna Kesklinna Valitsuse elamumajanduse osakonna spetsialistina, Saue Linnavarahalduse juhatajana, Saue abilinnapea ja linnapeana.
Erasektoris olen töötanud projektijuhina, tegevjuhina, arendusjuhina ning juhatuse liikmena.

Kogemus poliitikas

Poliitikaga olen seotud aastast 2002 ja osutunud valituks Saue linnavolikokku kolmel korral. 2017 aastal valiti mind uue ühinenud Saue valla vallavoligkogu liikmeks. Volikogu liikmena olen olnud nii volikogu aseesimees kui ka erinevate kosmisjonide esimees. Oma kogemused kohaliku elu korraldamisest omavalitsusüksuse tasandil sain töötades Saue Linnavarahalduse juhatajana, Saue abilinnapea ja linnapeana. EKRE-ga liitusin 2016. aastal.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin Riigikokku, sest tahan kaasa rääkida küsimustes, mida pean Eesti inimeste jaoks olulisteks. Soovin, et arvestatakse Eesti rahva tahtega ning au sees oleksid traditsioonilised pereväärtused.

Millega kavatsen tegeleda

Valdkonnad, millega tahan tegeleda on turvaline elukeskkond, sh inimeste toimetulek, tugevad omavalitsused, uute töökohtade loomine, väljarände pidurdamine.

Tugevad küljed

Oma tugevusteks pean pikaaegset avalikus teenistuses ja eraettevõtluses töötamise kogemust, oskust kuulata ja arvestada teiste soovidega.

Sõnum valijale

Soovin, et Eesti rahvas, keel ja kultuur säiliks ning meie inimesed saaksid oma kodumaal töötades väärilist palka.