712

SIIM POHLAK

Ettevõtja, Kose vallavolikogu liige, EKRE Harju- ja Raplamaa ringkonna esimees

Vabaabielus, 2 lapse isa

Kandidaadi SIIM POHLAK pilt

Eriala

Ettevõtja meedia- ja muusikavaldkonnas.

Haridus ja töökogemus

2010 - tänaseni: Regionaalsete raadiojaamade Tre Raadio ja Ring FM tegevjuht.
2000 - tänaseni: Kontsertkorraldus ja erinevate sündmuste läbiviimine.
2013 - tänaseni: Kohaliku omavalitsuse volikogu ja erinevate komisjonide liige.
Lõpetan õpinguid Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis.

Kogemus poliitikas

2013. aastast Kose vallavolikogu liige.
2014. aastast Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige.
Kandideerisin 2015. aasta Riigikogu valimistel, 1128 häält.
2015. aastast EKRE Harju- ja Rapla ringkonna esimees.
2016. aastast EKRE volikogu ja juhatuse liige.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin, sest Riigikogu ja valitsus peavad olema rahva teenistuses, mitte vastupidi. Info inimeste reaalsetest probleemidest peab jõudma Toompeale ja otsuste tegemisel tuleb lähtuda tervest mõistusest.

Millega kavatsen tegeleda

+ Ääremaastumise vähendamine
+ Maapiirkondade arendamine, regionaalpoliitika.
+ Eesti keele ja kultuuri väärtustamine ja kaitsmine.
+ Lasterikaste ja noorte perede eest seismine, et Eesti oleks tulevikus lasterikas riik.
+ Kvoodiimmigratsiooni vastu seismine ja tingimuste loomine, et kahtlast päritolu Eestis viibivad migrandid siit esimesel võimalusel välja saadetaks.
+ Eesti inimestele oluliste teemade ja murede viimine otsustajateni.

Tugevad küljed

Pingetaluvus, rahvuslik meelsus, probleemidega tegelemise ja lahenduste leidmise oskus. Lisaks lai kontaktide võrgustik ja elu-oluga kursis olemine üle Eesti ning informeeritus inimeste muredest erinevates kohtades.

Sõnum valijale

Uutmoodi poliitikat on võimalik teha ainult värskete inimestega. Kutsun teid üles toetama Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, et tuua Eesti poliitikasse juurde uusi inimesi ja lõpetada rahva reaalseid muresid ja Eesti elu kitsaskohti eirav mugavuspoliitika.