720

ROLAND TÕNISSON

Teoloog, kirjanik, publitsist

Kandidaadi ROLAND TÕNISSON pilt

Eriala

Vabakutseline kirjanik, publitsist - tegev oma isiklikus kirjastuses.
Kodulehekülg www.rolandtonisson.ee
Priitahtlik EKRE-lane

Haridus ja töökogemus

Olen olnud tegev ametnikuna riiklikes- ja omavalitsusstruktuurides, vaimulikuna Kaitseväes ja kogudustes Eestis, Soomes ja USA-s. Töötasin ja elasin Soomes 10 aastat ning saabusin tagasi Eestisse, sest aeg ja olud ei luba olla teisiti.
Hariduselt teoloog (EELK Usuteaduse Instituut, Free Lutheran Theological Seminary (USA) ning Rahvusvaheliste suhete ja Euroopa uuringute magister (Eesti Diplomaatide Kool, Audentes University)).

Kogemus poliitikas

Poliitikaga olen kokku puutunud pigem vaatlejana, ent praegune aeg nõuab mitmekülgset aktiivset toetust sellele erakonnale, kellel on teravnevas poliitilises olukorras vahe tahe ja eluterve visioon rahva, keele, kultuuri ja oma riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin Riigikokku, et avaldada toetust EKRE-le, kes esindab ainsana Eestis eelpoolnimetatud poliitikat.

Millega kavatsen tegeleda

Soovin anda erakondliku tegevuse raames panuse perepoliitikasse, sündimata inimeste õiguste tagamise parandamisse ja sellesse, et valitseva surmakultuse ilmingud (abordid, eutanaasia, narkootikumide legaliseerimine jms) ei saaks riiklikku toetust propageerimise ja rahastamise näol. Oluline on suurendada riigi panust klassikalise kultuuri eri valdkondadesse.

Tugevad küljed

Oma tugevuseks pean oskust orienteeruda erinevate kultuuride ja arusaamade vahel – st oskust sõeluda välja terad sõkaldest.

Sõnum valijale

Eelolevad valimised on ääretult olulised olukorras, mil surve eestluse ja omariikluse likvideerimisele on tugevaim alates nõukogude ajast. Hääleta EKRE eest, kui soovid, et meie järeltulevad põlved räägiksid eesti keelt vabas Eestis, mitte Brüsseli kubermangus, mis määrab, kuidas elada, rääkida ja mõtelda.