795

ROBERT KIVISELG

Õpetaja
EKRE Haridus- ja kultuuritoimkonna juhataja

Abielus, kaks tütart ja poeg

Kandidaadi ROBERT KIVISELG pilt

Eriala

Õpetaja

Haridus ja töökogemus

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Geograafia Instituudi keskkonnatehnoloogia eriala ning sel alal olen ka pikemalt tegutsenud - seda nii ülikooli kõrvalt keskkonnakonsultandina ettevõttes Hendrikson & Ko kui ka hiljem Keskkonnaministeeriumis jäätmeosakonna peaspetsialistina.

Lisaks olen pikka aega hõivatud Eestis valmistatud maakütte tarvikute ekspordiga Lääne-Euroopasse ning olnud juhataja jäätmesorteerimisjaamas. Viimastel aastatel olen leidnud aga tagasitee oma eriala juurde ning praegu olen pühendunud loodusainete õpetamisele.

Kogemus poliitikas

Olen EKRE Haridus- ja kultuuritoimkonna juhataja.
Lisaks olen oma kodulinna Pärnu EKRE fraktsiooni piirkondliku arengu komisjoni ning Pärnu linna keskkonnateemalise ekspertgrupi liige.

Miks kandideerin Riigikokku

Me näeme, kuidas nii varjatult kui ka avalikult ning vastu eestlaste tahtmist tuuakse ja juurutatakse Eestis meie maale võõrast mõtteviisi, millest ei ole võimalik välja lugeda pea midagi, mis oleks Eesti riigi ja rahvuse edenemiseks ja hüvanguks.

Ei soovi jääda neutraalseks vaatlejaks, vaid tahan anda oma aktiivse panuse, et praegust kiivas kurssi muuta ning tagada eesti rahvuse ja elamisväärse looduskeskkonna säilimine ka tulevastele põlvedele.

Millega kavatsen tegeleda

Lisaks EKRE olulisemate seisukohtade ellutoomisele on vaja muuta meie haridussüsteemis juba pikemat aega aset leidev ebatervislik ümberkujundamise poliitika asjaosalisi (õpilasi, õpetajaid) igati toetavaks, arendavaks ning väikese Eesti mastaapidega kohaseks - et noore potentsiaal end õpingute kestel leida ja peale seda end tööelus võimalikult maksimaalselt teostada ei läheks kaduma. Sama tähtis aspekt on õpetaja koormuse reguleerimine sel määral, et tegelik tööaeg ei hakkaks mõjutama õpetamise kvaliteeti.

Lõpetada haridusmaastikul üha süvenev eesti keele alatähtsustamine.

Oma teadmisi on plaanis kindlasti rakendada ka looduse kaitsele ja loodusressursside jätkusuutlikule kasutamisele.

Tugevad küljed

Aastatepikkune töö avalikus ja erasektoris on andnud mulle põhjalikud teadmised ning praktilised oskused loodus- ja keskkonnakaitses ning haridusvallas. Seda kõike soovin rakendada valdkonna kitskohtadega tegelemisel, seades primaarseks Eesti rahvuslikud huvid.

Sõnum valijale

Ei ole uudis, et suur hulk Eesti inimesi on Eesti riigi senises poliitikas ning sellest tulenevalt ka poliitikutes pettunud - on ka sügavalt põhjust. See aga ei tohi tähendada käegalöömist poliitikale, sealhulgas valimistel osalemisele.
Otse vastupidi - Eesti inimestel tuleb haarata just praegu ohjad ning muutuda varasemaga võrreldes hoopis poliitikamaastikul aktiivsemaks ja otsustavamaks. See on meie riik, meie kultuur ja meie kodu ning meil on igati luba olla täieõiguslik peremees omal maal.

Meie kultuuri kandjaid ja keele rääkijaid on vaid 0,018% maailma rahvastikust. Kui me ise end ei hoia, siis kellel veel huvi seda teha oleks?