681

RIHO RAUSMA

EKRE volikogu liige. Haridus- ja  kultuuritoimkonna liige.
EKRE Põhja-Tallinna osakonna juht 2015-2019.

Abielus, 2 kooliealist last

Kandidaadi RIHO RAUSMA pilt

Eriala

Hetkel olen ettevõtja -põhitegevuseks ürituste korraldamine ja helindamine.

Haridus ja töökogemus

Keskharidus Olen pikalt tegutsenud muusikuna ja kultuuritöötajana.Ettevõtja alates 1995. aastast.Põhitegevuseks kõik helivaldkonna teenused.

Kogemus poliitikas

EKRE liige alates 2013. aastast.

Miks kandideerin Riigikokku

Olen saanud patriootliku kasvatuse. Lootsin laulva revolutsiooniga kaasnenud rahvusliku taasärkamise järel näha iseseisva Eesti arengut ja õitsengut.
Paraku on nüüdseks iseotsustamine piiratud ja areng pidurdunud. Praegune suund  viib rahvuse väljasuremiseni. Reaalsuseks on saanud pidev rahvuskaaslaste, nii noorte kui vanade lahkumine Eestist. Inimväärset elu otsitakse mujalt.
Minu kutsumus on EKRE - lisaks probleemide märkamisele on meil ka selge tegevuskava, et Eesti jääks rahvusriigina kestma.

Millega kavatsen tegeleda

Näen vajadust tõsisteks muutusteks nii majanduses, regionaalpoliitikas, julgeolekus, meditsiinis kui ka suhtumises oma riiki. Tähtsaimaks ülesandeks on lasterikaste perede igakülgne riiklik toetus. Ka pensionär vajab inimväärset vanaduspõlve,rääkimata toetusest puuetega inimestele.
Soovin oma teadmisi ja kogemusi rakendada eelkõige kultuurivaldkonnas, aga ka organisaatorina ja hea läbirääkijana.

Tugevad küljed

Olen hea suhtleja , positiivne ja hästi kursis kultuurivaldkonnaga.Samuti põhimõttekindlus ja äraostmatus.

Sõnum valijale

Meie tulevik sõltub Sinust, valija!
Kas peame allaheitlikult kaugete isandate käskudele alluma või saame ise otsustada kuidas me omal maal toimetame?
Kas võtame avasüli vastu uued kombed  ja tõekspidamised, mis ei ole meile omased, aga surutakse meile väljastpoolt peale?
Kas säilitame oma kultuuri ja rahvuse?
Kas Eesti on tulevikus elamisväärseks koduks meie lastele?
Nendele küsimustele tuleks mõelda enne oma hääle andmist.
Usalda EKRE poliitikuid ja anna oma hääl meile, et Eesti jääks kestma!