691

RAUL ÖPIK

Õpetaja. Eruohvitser, kolonelleitnant.
EKRE Riigikaitse toimkonna juhataja.
EKRE aukohtu liige.
EKRE Ida Tallinna ringkonna juhatuse liige

Kandidaadi RAUL ÖPIK pilt

Eriala

Töötan bioloogiaõpetajana.

Haridus ja töökogemus

Mul on nii tsiviil kui sõjaline kõrgem haridus. Lõpetasin Tartu Ülikooli Bioloogia-Geograafia teaduskonna bioloogina 1977.a. ja TRÜ Sõjalise õpetuse kateedri 1975.a. ning Balti kaitsekolledzi vanemstaabiohvitseride kursuse 2000.a. Nõukogude ajal ja iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigi algusaastatel töötasin kokku 10 aastat õpetajana Tallinna keskkoolides. Alates 1993.a. aga riigiteenistuses kaitseväes ja kaitseministeeriumis. Väärtuslikke kogemusi riigi funktsioneerimisest sõjalise riigikaitse valdkonnas sain osalemise kaudu Balti riikide ühise rahvusvahelise töögrupi Balti Rahuvalve Pataljon(BALTBAT) koosseisus, välisteenistuses NATO-s aga samuti teenistuses Paldiskis asuva Rahuoperatsioonide keskuse ülema ülesannetes. Olin ÜRO teenistuses Iisraelis ja Süürias ning NATO missioonil Kossovos. Kossovo sõda oli minu jaoks üks omapärane kogemus, kuidas kriise ohjata.

Kogemus poliitikas

Minu kogemused poliitikas ulatuvad tagasi 1988.aastasse. Olin üks Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei(ERSP) asutajatest. Osalesin Eesti kodanike komiteede töös, registreerides õigusjärgseid Eesti Vabariigi kodanikke.
Praegu võtan osa kohaliku omavalitsuse tööst Tallinna Lasnamäe Linnaosakogu liikmena. Linnaosakogus kuulun korrakaitse ja heakorra komisjoni.

Miks kandideerin Riigikokku

Poliitikas kavatsen tegeleda peamiselt riigikaitse valdkonnas, kuigi oman ka kogemusi hariduselus. Kui osutuksin valituks Riigikogusse, teeksin kõik endast oleneva, et teostuks vana hea ERSP aegne hüüdlause: „Eesti tuleb tagasi!“, mis tähendab, et Eesti riigil on mõte ainult siis kui jääb püsima Eesti rahvus, tema keel ja kultuur.
Teeksin kõik endast oleneva, et taastada tegevteenistuse pensionid kaitseväelastele, politseinikutele, piirivalvuritele ja päästeteenistuse töötajatele. Kaitseliidu vabatahtlikele, kes panustavad palju oma vabast ajast isamaa kaitsevõime tugevdamisele, tuleks arvutada kaitseliidus aktiivse tegevuse aeg tööstaazi lisana pensionisse.

Millega kavatsen tegeleda

Poliitikas kavatsen tegeleda peamiselt riigikaitse vallas aga mingil määral ka hariduses, seda just põhikooli ja gümnaasiumihariduse osas.

Tugevad küljed

Oma tugevuseks ja eeliseks pean saadud kogemusi vastutavates ametites ja oluliste otsuste juures riigiteenistuses, ajal mil riigikaitset üles ehitati. Lisaks pean oma tugevuseks iseloomu – olen olnud rahvuslik-konservatiivse maailmavaatega alates koolipõlvest kuni tänase päevani. Nõukogude ajal ei olnud kommunistlikus noorsooühingus ega ka kommunistlikus parteis.

Sõnum valijale

Kui valite erakonna, keda peavoolumeedia kõige rohkem kirub, sõimab ja mustab, olete kindlasti õigel teel!