762

RAIVO PÕLDARU

Õpetaja

Abielus, 2 last

Kandidaadi RAIVO PÕLDARU pilt

Eriala

Riigikogu liige

Haridus ja töökogemus

Tartu Ülikool. Peale ülikooli alustasin töömeheteed Põltsamaa Keskkoolis matemaatikaõpetajana. Kuidagi ei saa jätta märkimata suvistel koolivaheaegadel töötamisi maaparanduses, üliõpilaste ehitusmalevas, Eesti Õpilasmalevas rühmakomandörina. Edasi sidus saatus mu elu Jõgevaga, kus olin tegev noorteorganisatsioonis ühena selle juhtidest. Jõgeval juhtisin erinevaid töökollektiive enam kui 30 aastat. Sealhulgas Jõgeva Teeninduskombinaadi direktori asetäitjana, Jõgeva Valvekeskuse direktorina, Saduküla Põhikooli ja Puurmani Gümnaasiumi direktorina. Olen õpetanud matemaatikat, füüsikat, ajalugu, ühiskonna- ja suhtlemisõpetust erinevatel aegadel kolmes Jõgeva linna koolis, Puurmani ja Palamuse Gümnaasiumides, Saduküla Põhikoolis. Koos abikaasaga taastasime Taluseaduse alusel talu, mida pidasime põhitöö kõrvalt ca 10 aastat. Enne seda olime n-ö „ühelehmapidajad“ ja suviti ka kurgi-, tomati-, lillekasvatajad. Turustus toimus enamuses Peterburi ümbruses, Pihkvas, Slantsõs.

Kogemus poliitikas

Erakonnakaaslased on mind usaldanud ning olen juhtinud erakonnas osakonda, maakonnaühendust, ringkonda. Rahvaliidule raskel ajal võtsin vastutuse erakonna aseesimehena ja leidsime uue hingamise Eesti Konservatiivses Rahvaerakonnas, kus olen olnud valitud ka juhatuse liikmeks ning erakonna aseesimeheks.
Olen olnud Puurmani vallavolikogu liige. Praegu Jõgeva vallavolikogus revisjonikomisjoni esimees.
Riigikogu liige 2015. aastast.

Miks kandideerin Riigikokku

Tahan aidata saavutada erakonnal sellist valimistulemust, mis võimaldab reaalselt viia ellu eesti kultuuri jätkumisega seonduvat Eesti riigis, mis on määratletud Tartu rahuga.

Millega kavatsen tegeleda

Haridus või ka mõni muu valdkond, sõltuvalt fraktsioonis tekkivatest vajadustest.

Tugevad küljed

Pidasin end oma eelnevas juhitöös meeskonnamängijaks. Täna pean oluliseks matemaatiku reaalsustaju ja loogilist mõtlemist. Kohusetunne ja teistega arvestamine.

Sõnum valijale

Seisan tegevuste eest, mis tugevdavad riiki, kust ei lahkuta, vaid kus on kodu. Kodu, kus armastatakse, kus sünnivad lapsed. Kodu, mida armastad ja mida armastab riik. Et kodu oleks paik, millest hoolid, mille nimel töötad ja tegutsed. Kodu on meie riik.