706

RAIVO PÕHJAKIVI

Ettevõtja

Abielus

Kandidaadi RAIVO PÕHJAKIVI pilt

Eriala

Ettevõtja

Haridus ja töökogemus

1986 - 1991kõrgharidus TPI (TTÜ) , kvalifikatsioonilt mehaanikainsener. 1991-2000 töötasin erinevatel ametikohtadel insenerina, töökoja juhatajana, müügijuhina ja ettevõtte juhina.
Aastast 2000 kuni tänaseni tegutsen ettevõtjana.

Kogemus poliitikas

Olen alates 2017. aastast EKRE liige ja Lääne-Tallinna ringkonna juhatuse liige.
2017. aastal kandideerisin EKRE nimekirjas KOV valimistel.

Miks kandideerin Riigikokku

Riigikokku kandideerin eelkõige selle tõttu, et on aeg asuda kaitsma eesti rahva huve ja õigust elada ja toimetada Eestis selliselt nagu meile meeldib, mitte nagu meile peale surutakse. Seda suudavad teha ideelised inimesed, rahvuslased, kellele läheb korda see, et Eesti oleks edaspidi riik, kus reaalselt täidetakse meie põhiseadust, mitte ei ole see ainult ilus paber lugemiseks. Pean end rahvuslaseks. Mul on piisav kogemus ja kompetents mitmetel Eesti elu puudutavatel teemadel kaasa rääkimiseks.

Millega kavatsen tegeleda

Kavatsen tegeleda majanduse ja maksuküsimustega, immigratsiooniga, eesti keele staatuse, iibe ja ääremaade teemadega. Oma tegevuse suunan järgmiste eesmärkida saavutamisele:
- Maksude ja aktsiiside alandamine, et raha jääks Eestisse ja kasvaks inimeste ostujõud. Pensionite vabastamine tulumaksust.
- Ettevõtlust takistava bürokraatia vähendamine.
- Kontrollimatu võõrtööjõu sissetoomise lõpetamine, kohaliku tööjõu väärtustamine.
- Brüsselist tuleva rändepoliitika järgimise lõpetamine, Marrakeshi ränderaamistikust väljumine, piirivalve taastamine eraldiseisva asutusena.
- Koolides täielikule eestikeelsele õppele üleminek. Eestlaste diskrimineerimise lõpetamine - vene keele oskuse nõudmise kaotamine töökoha saamisel Eestis. Riigiasutustes vohama hakanud kakskeelsuse lõpetamine.
- Peretoetuste suurendamine, riigi poolt garanteeritud eluasemelaenude süsteemi loomine.
- Ääremaade jõulisem toetamine erinevate meetmetega, et parandada inimeste toimetulekut ja säilitada rahvastikku Eesti äärealadel.
- Rahvaalgatuse ja otsedemokraatia seadustamine.

Tugevad küljed

Saavutan eesmärgid sihikindluse ja pühendumisega. Olen sõbralik ja empaatiavõimeline.

Sõnum valijale

Hea inimene! Kui Sa tahad, et meie Eesti oleks ka aastate pärast see maa, kus eesti keel ja meel on valitsevad, siis vali rahvuskonservatiivid!
Võid vabalt hääletada näiteks minu poolt!