723

PEETER KRALL

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulik (preester)

Abielus alates 1970. aastast

Kandidaadi PEETER KRALL pilt

Eriala

EELK Nõva ja Piirsalu koguduste õpetajana

Haridus ja töökogemus

Oman kahte kõrgharidust, olles lõpetanud Eesti Sisekaitseakadeemia (2000) ja EMK Teoloogilise Seminari (2010).
Olen töötanud 20 aastat vastutavatel ametikohtadel avalikus teenistuses Justiitsministeeriumis ja selle erinevates allasutustes. Aastal 2010 lahkusin riigitöölt ja sain seejärel peagi vaimulikupühitsuse.

Kogemus poliitikas

Sidusin end poliitikaga protestiks Eestis maad võtvale liberaalpropagandale aastal 2016, astudes Eesti Konservatiivse Erakonna liikmeks.
Järgneval perioodil olen tegutsenud erakonna Nissi osakonna loomisel ning edasi Saue osakonnas esmalt selle aseesimehena ja seejärel esimehena. Olen EKRE volikogu hääleõiguslik liige.
Kandideerisin 2017. a. KOV valimistel Saue valla volikogu koosseisu ja tegutsen käesoleval ajal Saue valla volikogu elukeskkonna komisjonis selle liikmena.

Miks kandideerin Riigikokku

Tahan anda oma jõukohase panuse, et:
- Eestist kujuneks tõeliselt suveräänne rahvusriik, nagu seda sätestab meie Põhiseaduse preambul;
- meie rahval oleks seaduslik õigus ja reaalne võimalus oma tahet valitsusele siduvaks muuta;
- meie riik ei koosneks vaid käputäiest linnadest, vaid ka elujõulistest küladest kõigis Eesti paigus;
- meie perekonnad põhineksid ka tulevikus üksnes loomulikul kooslusel mehe ja naise vahel;
- meie kultuur ja haridus oleksid ja jääksid eestikeelseks ja eestimeelseks.

Millega kavatsen tegeleda

Sotsiaal- ja regionaalpoliitika

Tugevad küljed

Põhimõttekindlus.

Sõnum valijale

Üks usk – üks Tõde!
Kadu püüdlikule pugemisele võõraste ees!
Meie valitsuse eesmärk olgu eestluse säilimine, kogu maa stabiilne areng ning rahva heaolu reaalne tõus.
Eesti riik peab olema hooliv, traditsioone austav ja turvaline eelkõige oma rahvale.