714

PAUL PUUSTUSMAA

EKRE volikogu esimees
EKRE Harju-Raplamaa ringkonna aseesimees
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liige
Jurist

Kandidaadi PAUL PUUSTUSMAA pilt

Haridus ja töökogemus

Tartu Ülikool, õigusteaduskond 1992.
Lõpetamisest alates kuni käesoleva hetkeni tegutsen õigusvaldkonnas praktiseeriva juristina. Olen seotud mitmete õigusbüroodega.

Kogemus poliitikas

Poliitikasse sisenesin 2012. a. EKRE sünnihetkel, kui erakonna loomiskongressil täitsin avalduse erakonnaga liitumiseks.
Järgnevatel aasatel olen osalenud aktiivselt erakonna ülesehitamisel nii ringkonna kui ka juhatuse tasandil. Viimastel aastatel olen juhtinud erakonna volikogu, tehes seda jätkuvalt.

Miks kandideerin Riigikokku

Minu poliitiliseks mantraks on rahvale võimu tagastamine, traditsiooniliste rahvuslike väärtuste tugevdamine ning Eesti riigi suveräänsuspuude likvideerimine.
Eeltoodu on suur suund, mis hõlmab nii otsedemokraatia küsimusi (rahvahääletused ja referendumid), et anda rahvale tegelik võimutäius, kui ka kultuuri, sealhulgas poliitilise kultuuri dilemmasid. Kõikidele nendele küsimustele on olemas vastused, mille elluviimiseks on vaja sirgeselgsust, kindlameelsust, tugevat soovi ning jõulist poliitilist tahet, julgust, oma erakonna tuge ja rahva toetust.

Millega kavatsen tegeleda

Minu jaoks on olemas minimaalselt viis probleemide valdkonda, mis vajavad olulisel määral kõpitsemist, et meie rahvuskodu muutuks RAHVUSE KODUKS, väärikaks RIIGIKS, kus elav rahvas tunneb end RIIGIRAHVANA.

Millised probleemid siis?
· RAHVAS kui kodanikkond, kes kõrgeima võimu kandjana ei saa realiseerida oma tahet, kellele keelatakse võimalus olla riigirahvas omaenda kodus.
· RIIK kui RAHVA kodu, mis on kiirenevas tempos minetamas oma väärtust, väärikust ja põeb raskekujulist suveräänsuspuuet.
· PÕHISEADUS kui RIIGI kõrgeim õiguslik akt, mida tõlgendatakse üha sagedamini päevapoliitiliselt ja ambivalentselt, vähendades seeläbi inimeste õiglustunnet ja usku toimivasse õiguskorda ning riigi legitiimsusse.
· SEADUSLOOME kui PÕHISEADUSEST tulenev ja sellele üheselt ning mõistetavalt alluv tegevus, mis loob normatiive, mis on rahvast võõranduvad, talumatut bürokraatiat sünnitav juristide ja ametnike salakeel.
· BÜROKRAATIA kui SEADUSLOOME abil ametnike riiki loov substants, kellest tegelikkuses on saanud riiki lüpsev, tema legitiimsust, rahvast ning kultuuri õgiv lohemadu.

Soovin toetada Eesti liikumist õigusriigist õiglusriiki. Seadus peab olema mitte lihtsalt õige, vaid ka õiglane, kuid õiglus prevaleerigu.
Eesti Põhiseadusest peab saama meie riigi territooriumil kehtiv kõrgeim õigusakt. Kodanik ja riik peavad olema partnerid.
Kodakondsus peab olema teadlik valik ja privileeg.
Valijad ja valitavad Eesti riigis peavad olema ainult täiskasvanud Eesti kodanikud. Kodanikkond peab läbi otsedemokraatia instituutide tundma, tajuma ja teadma, et ta on kõrgeim võim oma riigis. Orwellilik maailm tuleb Eestis peatada. Loomulikud, rahva poolt omaks võetud tavad, kombed ja väärtuslikud traditsioonid tuleb väärtustada ning kaitse alla seada.
Seadus peab olema selgelt mõistetav, mitte pelgalt juristide salakeel, mida bürokraadid kasutavad oma võimu kindlustamiseks ning JOKK-skeemide ehitamiseks.
Kuritegudes ja korruptsioonis süüdi mõistetud parteid ja poliitikud peavad lahkuma poliitikalavalt.

Eeltoodud lühikokkuvõte pole kindlasti ammendav loetelu.

Sõnum valijale

Hea VALIJA!
Rahvast ja riigist peavad lõpuks saama partnerid, et rahvas tunneks uhkust oma riigi üle ja riik tunneks uhkust oma rahva pärast. Nad vajavad teineteist.

Enda, meie kõigi ja meie laste nimel - EESTI EEST!