680

ÕNNELI MATT

Jurist, õigusbüroo pidaja, õigusteaduse magister, vabatahtlik

2 last

Kandidaadi ÕNNELI MATT pilt

Eriala

Töötan õigusbüroo pidaja ja juristina. Oman magistrikraadi õigusteaduses ning täiendusharidust andmekaitsespetsialisti erialal. Olen spetsialiseerunud perekonnaõigusele 9 aastat. Lisaks olen vabatahtlik Kaitseliidus (personalipealik) ning Politsei- ja Piirivalveametis (abipolitseinik).

Kogemus poliitikas

2006-2010 Eesti Iseseisvuspartei
Alates 23.02.2017 EKRE (2017-2018 Kristiine ringkonna aseesimees)
Osalesin KOV 2017 valimistel (EKRE Kristiine ringkonnas nr 2)
Autor eelnõule 486 SE „Eestimaa peab jääma eestlastele“ (mitteametlik nimi), menetluses 2017
Olen ühiskondlik-poliitilistel teemadel artiklite kirjutaja ja vabatahtlik

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin Riigikokku, sest tunnen, et rahva õigused ja kohustused ei ole tasakaalus ning huvid piisavalt kaitstud. Kandideerin, sest tean, et minu ja minu valijate häälel on edasiviiv jõud. Kandideerin, sest tunnen tõsist muret meie riigi ja rahvuse säilimise ja meie laste huvide kaitse pärast ning oma oskuste juures leian, et kodanikuna ja inimesena on mu kohustus aidata ühiskonnal need probleemid ületada ja meie riiki edendada.

Millega kavatsen tegeleda

Tulenevalt minu kogemusest löön kaasa justiits- ja sotsiaalvaldkonnas. Minu põhiteemaks on perepoliitika ja laste võimaluste arendamine; laste huvide kaitse ning meie rahvusriigi säilitamine. Minu missiooniks on rahvusriigi kaitse, et meie lastele oleks tagatud turvaline ning elutervete väärtustega elukeskkond.

Tugevad küljed

Oman kogemust emana, ettevõtjana, õigusbüroo pidajana, juristina ja lisaks vabatahtlikuna jõustruktuurides. Tänu valijatele ja minu artiklite ning õigusdokumentide lugejate (hindajate!) häältele olen saanud oma sõnumit juurutada ja muutusi luua.

Minu tugevusteks on hea pingetaluvus, kohanemisvõime, läbirääkimiste, probleemide lahendamise, suhtlemise ning teadmiste omandamise oskus. Negatiivsena näen endas vahel liigset kohusetundlikkust ja tugevat empaatiavõimet.

Sõnum valijale

Tule ja ole väljas oma Eesti eest! Mina olen ka laste, noorte ja perede eest - Eesti eest! Kingi oma hääl õigesse kohta ja kaitse sellega oma riigi suveräänsust; rahvuse, keele, kultuuri ja perekondade säilimist. Aita kaitsta nõrgemate huve, eelkõige laste huve. Noored on meie tulevik, kuid meie oleme nende olevik!