778

MERIKE LUMI

EKRE Volikogu liige
EKRE Naisühenduse juhatuse liige
EKRE Tartu ringkonna juhatuse aseesimees
EKRE Kristlaste ühenduse Tartu ringkonna juhatuse aseesimees.
Tartu Linnavolikogu arengu-planeerimiskomisjoni liige.

Vabaabielu

Kandidaadi MERIKE LUMI pilt

Eriala

Ettevõtja, Aadelhein Kinnisvara OÜ, juhatuse liige.

Haridus ja töökogemus

Keskeriharidus.
2005a ettevõtja, Aadelhein Kinnisvara OÜ.

Kogemus poliitikas

EKRE-sse astusin suvel 2017, olles eelnevalt juba paar aastat EKRE üritustel kaasa löönud, siis tundsin, et tahan astuda erakonna liikmeks, kuna nägin võimalusi just Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaudu kaasa aidata eesti rahva, eesti keele ja meie territooriumi püsimisele.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin Riigikokku kuna soovin näha jõukat ja turvalist Eesti riiki, kus on eestlastel hea elada. Kus toetatakse noori peresid - kaotades lasteaiatasud, võrdsustades emapalgad jne.
Kus väärtustatakse pensionäre ja puuetega inimesi, kus riigi ülesandeks on Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise tagamine.
Kõige olulisemaks üldse pean eestlaste sündivuse tõstmist, et eestlaste arv jälle tõusuteele pöörata.

Millega kavatsen tegeleda

Olen tulnud poliitikasse sellepärast, et tegelda valdkondadega, mis on olulised Eesti rahvusriigi säilimiseks. Rahvas peab saama teostada oma võimu Eesti riigis.
Eesti riigis peavad kehtima eestlaste väärtused, millele toetudes eesti elu korraldatakse.
Valituks osutudes kavatsen selle teemaga edasi tegeleda.

Tugevad küljed

Pean oma tugevuseks töökust ja oma eesmärkidest mitte loobumist, olen sihikindel, kord alustatu viin lõpule.
Kogemused erinevatel ametikohtadel on andnud ideesid ja teadmisi, kuidas seada eesmärke.
Oma trumbiks pean kuulamis- ja analüüsimisoskust.

Sõnum valijale

Olen rahvuslane. Rahvuslik maailmavaade saab alguse oma kuuluvuse tunnetamisest ja selle väärtuse tajumisest, emotsionaalsest sidemest oma maa ja rahvaga. Rahvustunnet ei ole võimalik kellelegi külge pookida, see tekib inimese hinges, aga selleks peavad paljude eelnevate põlvkondade juured olema selles pinnases. Rahvus - see on rikkus ja jõud ning võõrandamatu õigus elada omal maal ja seista oma keele ja kultuuri eest igavesti.
Kõige tähtsamaks ülesandeks pean eestlaste sündivuse tõstmist. Me peame eestlaste arvukuse pöörama jälle tõusuteele! Lisaks peame oma rahvast kaitsma soovimatute sissetungijate eest, kes sageli on lihtsalt parasiidid või kurjategijad. Eesti riigis peavad kehtima eestlaste väärtused, millele toetudes Eesti elu korraldatakse. Eesti Vabariik loodi rahvusriigina, et see eestlasi kaitseks. Meie ülesandeks on kindlalt kaitsta rahvusriiki!
Rahvusriigi valitsuse põhiülesanne peab olema eesti rahvuse säilimise ja arengu kindlustamine, mitte Brüsseli soovide täitmine. Valitsus eksisteerib rahva jaoks, mitte valitsejate hüvangu pärast.
Mitte keegi peale meie endi ei hakka meile korraldama sellist Eesti riiki, kus eestlastel oleks hea elada. Selle nimel tuleb töötada meil endil ja mina olen selleks valmis.
Armastan meie maad, meie rahvast, rahvas on riigi alus.
Rahvas peab saama lõpuks teostada oma võimu Eesti riigis.