734

MARTIN JUDANOV

Ettevõtja

Abielus

Kandidaadi MARTIN JUDANOV pilt

Eriala

Olen ettevõtja Läänemaal. Tegutsen nii kinnisvaramaaklerina kui ka hoonete haldamise ja abitöödega. Minu tööde hulka kuulub ka klientide nõustamine, mis puudutab eramute/korterite remonti, laiendamist, hooldamist jne.

Haridus ja töökogemus

Olen töötanud nüüd juba aastaid ettevõtjana, kuid enne seda tuli tegeleda renditöötajate töö koordineerimisega, teostatud tööde kontrolliga, jooksvate probleemide lahendamisega.
Enne ehitussektorisse tulekut töötasin aastaid tootmisvaldkonnas, kus minu viimaseks ametiks oli liinioperaatori/tehase-tootmisjuhi asetäitja.

Miks kandideerin Riigikokku

Otsustasin kandideerida kuna olen leidnud oma seisukohti ja põhimõtteid toetava erakonna, kus on valitsemas mõistlik meel ja südametunnistus. Olen alati olnud poliitikast huvitunud, kuid kandideerimise tingis meie tänane poliitiline olukord kartellipoliitikute tõttu, kus rahva poolt selgelt teatavaks tehtud seisukohtade suhtes ollakse külmad. Kui nüüd poliitikud ei kuula meid, tuleb ise minna poliitikasse ja seista meie rahva ja riigi eest, mille eest meie esiisad on oma verega maksnud.

Millega kavatsen tegeleda

On teemad, mis on hingelähedased, kuid ettevõtjana tean, et tuleb tegeleda ka olukordadega, mis ei ole alati kõige meeldivamad. Seepärast toon välja need, mis mind köidavad ent ei välistaks ka teisi valdkondi.
Esiteks toon välja regionaalse kaitse, mis meil täna puudub täielikult. Teiseks on sellega seonduv valdkond maaelu edendamine ja väiketootjate kauba turustamisele lahenduse leidmine riiklikul tasandil.

Tugevad küljed

Poliitik peab olema vaimselt tugev. Tugev saab olla vaid siis, kui inimese elu on rajatud tõele, mida ta usub ja milles ta on surmani veendunud. Sellisel juhul ei kõigu ta, olles poliitik, ettevõtja, tööline, töötu või kes iganes teine oma ametilt. Usun, et minu alused ja moraalipõhimõtted on rajatud tõele ja mõistuspärasusele. Usaldades selle vastutuse minule oskan ma öelda vaid: "Seisan selle eest, mida olen öelnud ja aidaku mind selles Jumal!"

Sõnum valijale

Need valimised on määravad Eesti rahvuse ja riigi püsimise osas. Euroopas nõutakse meie suveräänsuse alistamist. Samal ajal survestatakse meie riiki pagulastega. Eestisse on eelmisel aastal tulnud sisse terve Eesti keskmise linna jagu inimesi, kes hoiavad meie palgataset madalal ja lasevad suurtel ettevõtetel kasumid tasku pista. Pangad viivad oma kasumid maksuvabalt Eestist välja jne, jne. Kahjuks on kogu praegune kartelliliit teiste erakondade näol seda kõike lubanud ja kaasa aidanud. EKRE on ainus, kes seisab sellele vastu.

Tulge valima! Tehke seda kui vähegi võimalik paberil mitte internetis. On aeg anda Eestimaa tagasi eestlastele!