717

MART JÄRVIK

Energia- ja ressursikasutuse audiitor, ekspert energiatõhusa ehitamise valdkonnas

Abielus, kahe täiskasvanud lapse isa

Kandidaadi MART JÄRVIK pilt

Eriala

Ettevõtja

Haridus ja töökogemus

Tartu Ülikool, loodusteaduse magister, keskkonnakorraldus ja planeerimine.
Aastatepikkune töökogemus ettevõtjana ja ligemale 20 aastat staaži avalikus sektoris.
Kuulun Kaitseliidu ridadesse, olin aastatel 2010-2012 Kaitseliidu Rapla Maleva malevaülema abi.
2010. aastal autasustatud Kaitseliidu Eriklassi Teenetemedaliga.
Olen Eesti taasiseseisvumise ajast alates talupidaja - pean üleval isatalu.

Kogemus poliitikas

Olen töötanud üle 15 aasta vallajuhina, olnud ühe valimisperioodi ametis Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhina ja Eesti Linnade Liidu ase-esimehena.
Kuulun kolmandat perioodi EKRE volikogusse ja EKRE Harju-Raplamaa piirkonna juhatusse ning olen EKRE maaelu toimkonna liige.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin Riigikokku sooviga kaasa aidata Eestimaa arengule. Mulle teevad muret Eesti rahva madal iive ja suur väljaränne meie kodumaalt. Minu mureks on riikliku regionaalpoliitika puudumine, mis tagaks linna ja maapiirkondade ühtlase arengu.
Pean oluliseks põhjaliku riigireformi läbiviimist koos riigiaparaadi olulise vähendamise ja maksusüsteemi ümberkorraldamisega.
Pean oluliseks kiiret rahvastiku iibe ja väljarände probleemide lahenduste väljatöötamist.
Pean vajalikuks uute regionaalpoliitika põhimõtete väljatöötamist, mis tagaksid elu säilimise ja ettevõtluse arengu kogu Eestimaal.
Pooldan Presidendi otsevalimise seadustamist.
Pooldan Riigikogu liikme rahva poolt tagasikutsumise võimalust ning vastava mehhanismi seadustamist.
Kuulusin eelmiste Riigikogu valimiste ajal Mart Helme poolt moodustatud varivalitsuse kabinetti, kus olin keskkonnaministri kandidaat – olen tänagi valmis seda vastutust võtma.

Millega kavatsen tegeleda

Kandideerin Riigikokku sooviga kaasa aidata Eestimaa arengule. Mulle teevad muret Eesti rahva madal iive ja suur väljaränne meie kodumaalt. Minu mureks on riikliku regionaalpoliitika puudumine, mis tagaks linna ja maapiirkondade ühtlase arengu.
Pean oluliseks põhjaliku riigireformi läbiviimist koos riigiaparaadi olulise vähendamise ja maksusüsteemi ümberkorraldamisega.
Pean oluliseks kiiret rahvastiku iibe ja väljarände probleemide lahenduste väljatöötamist.
Pean vajalikuks uute regionaalpoliitika põhimõtete väljatöötamist, mis tagaksid elu säilimise ja ettevõtluse arengu kogu Eestimaal.
Pooldan Presidendi otsevalimise seadustamist.
Pooldan Riigikogu liikme rahva poolt tagasikutsumise võimalust ning vastava mehhanismi seadustamist.
Kuulusin eelmiste Riigikogu valimiste ajal Mart Helme poolt moodustatud varivalitsuse kabinetti, kus olin keskkonnaministri kandidaat – olen tänagi valmis seda vastutust võtma.

Tugevad küljed

Minu tugevusteks on pikast töömehe teest saadud kogemused, vajalik teadmiste pagas ja hariduse tase ning tahe Eesti elu arengule kaasa aidata.

Sõnum valijale

Juhul, kui ma osutun valituks, siis ei lähe ma Riigikogusse lihtsalt käetõstjaks, vaid luban tegeleda enese poolt välja käidud lubaduste ja EKRE valimisprogrammi täitmisega. Kui see aga osutub võimatuks ja Vabariigi valitsus jätkab tänasel kursil, siis olen valmis sellelt kohalt tagasi astuma. See saab toimuda nii minu südametunnistuse soovil kui ka rahvapoolse tagasikutsumise märguande peale.