751

MARI-LIIS LILLEMETS

Õpetaja

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Ida-Tallinna ringkonna juhatuse liige

Abielus

Kandidaadi MARI-LIIS LILLEMETS pilt

Eriala

Alates 2013. aasta kevadest töötan eralasteaias lasteaiaõpetajana. Lisaks annan seal ka laulutunde.

Haridus ja töökogemus

Olen varasemalt töötanud aasta ülikooli kõrvalt oma kodukoolis Kiviõli I Keskkoolis arvuti- ja programmeerimisõpetajana. Samuti olen teinud õpingute ajal tööd Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse juures, juhtides haridus-ja kultuuritoimkonda.

HARIDUSKÄIK:
2013-2016 Tartu Ülikool - Hariduskorralduse õppekava
Magistritöö pealkiri "Harjumaa koolieelsete lasteasutuste õpetaja abide/assistentide hariduslik taust ning nende töömotivatsioon"

2010-2013 Tartu Ülikool - Haridusteadused (reaalained) õppekava
Bakalureusetöö pealkiri "Munitsipaalkooli ja erakooli 6. ja 9. klasside õpilaste koolirahulolu võrdlus kahe Tallinna kooli näitel"

2010. aastal lõpetasin Kiviõli I Keskkooli

Kogemus poliitikas

Enne niinimetatud suure poliitika juurde jõudmist olin aktiivne kodukohas, osaledes tollase Maidla valla haridus- ja sotsiaalkomisjoni töös. Keskkoolis õppimise ajal olin õpilaste häälekandjaks õpilasesinduse presidendina. Kuulusin ka mitmesse Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse koosseisu. Kogu see tegevus tõi mind loomuliku jätkuna poliitika juurde.

Astusin Tallinnasse kolides Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda ja hakkasin kohe aktiivselt erakonna sisepoliitikas kaasa lööma. Kuulun Ida-Tallinna ringkonna juhatusse ja olen Pirita osakonna aseesimees ning ERKE Naisühenduse ja Haridustoimkonna asutajaliige.

Miks kandideerin Riigikokku

Ma leian, et juba ammu on olnud aeg, et meie ühiskonda kujundaksid inimesed, kes sellesse ühiskonda ka reaalselt kuuluvad. Nii nagu matemaatikaõpetaja ei lähe operatsioonilauale patsienti ravima, ei tohiks ka poliitikat "teha" valdkonnavõõrad inimesed. Üks asi on haridus, teine töökogemus. Leian, et Toompeal Eestit kujundavad 101 Riigikogu liiget peaksid koos moodustama läbilõike meie ühiskonnast - erinevates eluvaldkondades praktiseerivatest spetsialistidest.

Millega kavatsen tegeleda

Eestluse säilimine, kvaliteetne haridus igale lapsele ja traditsiooniline perekond.

Tugevad küljed

Minu tugevususeks on haridus ja töökogemus konkreetses valdkonnas, et anda reaalset sisendit erinevateks poliitilisteks muudatusteks haridusvaldkonda. Lapsed kujundavad ja loovad meie tuleviku, nendesse peab panustama. Õppeasutustest kasvavad välja ettevõtjad, riigitöötajad, spetsialistid ja järgmise põlvkonna loojad.

Sõnum valijale

Aitäh, kui oled meie toetaja! Tänasel päeval on meil seni suurim võimalus teha teoks plaane, mis annaks meile parema Eesti.

Aitäh, kui ei ole meie toetaja, aga võtsid aega ja lugesid minu mõtteid! EKRE ja mina ei taha meie riigile ja kodanikele halba, vastupidi. Mõtle selle peale!