764

KERT KINGO

Jurist

Abielus

Kandidaadi KERT KINGO pilt

Haridus ja töökogemus

Kooliteed alustasin Kõrveküla 8-klassilises Koolis (Kõrveküla Põhikool) ja jätkasin Tartu 7. Keskkoolis (Tartu Karlova Gümnaasium) muusika eriklassis.
Olen omandanud Tallinna Majanduskoolis õiguse eriala, 2001. aastast olen diplomeeritud jurist.
2017. aastal alustasin õpinguid Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ärijuhtimise magistriõppes inimressursside juhtimise õppekaval.

Olen töötanud kokku üle 17 aasta avalikus teenistuses, sh Tööinspektsioonis sekretärina, Politsei-ja Piirivalveameti kriminaalosakonnas uurijana ning Maksu- ja Tolliameti erimenetluse talituses juristina.
Oman töökogemust ka erasektoris, muuhulgas AS-s SEB liising krediidiosakonnas.

Heategevuslikus korras olen osalenud õigusalase nõustajana paljudes juriidilistes ja kohtuvaidlustes. Aitan inimesi, kes on õigussüsteemi hammasrataste vahele jäänud ja kellel puuduvad võimalused enda õiguste kaitse realiseerimiseks advokaadi teenuseid osta.

Kogemus poliitikas

Astusin Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmeks 2015. aasta septembris. Varasem erakondlik kuuluvus ja kogemus poliitikas mul puudub.
Olen EKRE korruptsioonivastase toimkonna juhataja ja Tartu- ja Jõgevamaa ringkonna Tartu valla osakonna esimees

Miks kandideerin Riigikokku

Soovin, et Eesti saaks vabaks laiaulatuslikult levinud korruptsioonist. Meie riigi kodanikud peavad saama usaldada oma riiki ja riigi halduses olevate asutuste tegevust - objektiivsust, ausust ja seaduslikkust. Riik peab hakkama kohtlema kõiki inimesi õiglaselt ja võrdsetel alustel. Tuleb lõpetada kallutatult sooduskohtlemine privilegeeritud isikute suhtes. Õigussüsteem tuleb ümber reformida, et iga üksikisik tunneks vajadusel riigi tuge õigusest ja õiglusest lähtuva tegevusena, kuna erinevates õiguslikes vaidlustes on üksikisik peaaegu alati nõrgemal positsioonil. Niimoodi see olla ei tohiks. Tahan taastada tõelise õigusriigi ja seista õiglase õigussüsteemi eest!

Tugevad küljed

Minu töökogemused mitmetes ametiasutustes on andnud mulle hea orienteerumisvõime ja praktilised teadmised erinevates õigusvaldkondades, sh teadmised avaliku halduse organisatsioonide toimemehhanismidest.

Sõnum valijale

ÕIGLASE ÕIGUSSÜSTEEMI EEST!
Eesti justiitssüsteemi mainet rikuvad pikad menetlusjärjekorrad, kohtunike ja prokuröride omavoli ning kohtutäiturite ja inkassofirmade ahnus. Taastame tõelise õigusriigi.