743

KERSTI KRACHT

Ettevõtja, mitme äriühingu juhatuse liige.
Tallinna Linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees, Linnavara komisjoni aseesimees, revisjonikomisjoni liige.

Kahe täiskasvanud lapse ema, kahe lapselapse vanaema, lahutatud

Kandidaadi KERSTI KRACHT pilt

Eriala

Kermon OÜ, Kermon Hekta OÜ juhatuse liige ja konsultant

Haridus ja töökogemus

Olen tegutsenud ettevõtjana alates 1987 aastast. Ettevõtjana olen kõige rohkem puutunud kokku majandus-, rahandus- ja õigusküsimustega. Lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonna tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala. Veel olen õppinud eesti keelt ja kirjandust ning psühholoogiat.

Kogemus poliitikas

Alustasin poliitikas 1990 aastal, olles üks Eesti Ettevõtjate Erakonna asutajaid ja olin kuni 1995 aastani ka erakonna peasekretär, mil ühinesime Keskerakonnaga. 1999 aastal eraldusime Keskerakonnast, moodustasime Arengupartei. Lahkusin poliitikast 2002.
2017 aastal liitusin Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga ja osalesin edukalt kohalikel omavalitsuse valimistel. Kogusin Lasnamäe valimisringkonnas, mille esinumber ma olin, 947 häält ja pääsesin sellega Tallinn Linnavolikogusse. Olen EKRE Tallinna Linnavolikogu fraktsiooni aseesimees, Linnavarakomisjoni aseesimees ja revisjonikomisjoni liige.

Miks kandideerin Riigikokku

Tahan anda panuse Eesti riigi nö korda tegemisse. Eesti riik ja eestimaalane peavad olema riigi prioriteedid. Inimene on täna täiesti ära unustatud, asju tehakse ainult Euroopast tulevate direktiivide rakendamise pärast. Kuidas see mõjub meie majandusele, just ettevõtlusele, samuti õigussüsteemile ja finantssüsteemile, sellest keegi ei hooli. Vananev elanikkond ja tööjõu puudus on tänane reaalsus. Tööjõuturult on pagendatud suurem osa üle 50 aastaseid inimesi, lisaks veel maksustatud pension töötavatel pensionäridel.
EKRE majandusprogramm, mille üheks loojaks olin ka mina, pöörab pea kõikidele nendele loetletud probleemidele suurt tähelepanu. Me tahame panna majanduse kasvama, et palgad tõuseksid, samuti pensionid.
Maksude langetamine on täna prioriteet, see aitab nii ettevõtjaid kui ka kõiki eestimaalasi.

Millega kavatsen tegeleda

Minu kõige tugevamad valdkonnad on majandus ja ettevõtlus, kuid need valdkonnad on seotud seadusandluse, õiguspoliitika ja samuti rahanduse valdkonnaga. Orienteerun kõigis neis valdkondades.

Tugevad küljed

Tugev teotahe ja väga suur kogemuste pagas erinevates valdkondades. Oskan tänu erinevatele kogemustele kaasa rääkida erinevate ühiskondlike probleemide lahendamisel nii majanduses, rahanduses kui ka õiguspoliitikas.

Sõnum valijale

Hea valija, sina oled see, kellest sõltub meie riigi edasine käekäik! Palun kaalu oma valikut põhjalikult ja analüüsi, millist riiki sa tegelikult tahad. Tänane valik on meie oma rahvusriik või üleüldine globaliseerumine, mis viib meid tundmatusse, kus meie enam ise ei otsusta midagi. Hoiame oma rahvusriiki ja eestimaalasi!