677

KARL OLAF RÄÄK

Tarkvara arendaja
IT väikeettevõtja
EKRE majandustoimkonna liige

Kandidaadi KARL OLAF RÄÄK pilt

Eriala

Töötan ettevõtjana oma firmas, mis pakub tarkvara arendusteenuseid. IT vallas olen töötanud viimased 21 aastat, nii arendaja kui koolitajana.

Haridus ja töökogemus

Hariduse poolest olen raadioelektroonik. Lõpetasin Tallinna Polütehnikumi ja õppisin sama eriala 2 aastat TPI-s, seejärel katkestasin õpingud ja siirdusin tööle.
Olen läbinud koolitusi läbirääkimiste tehnika, projektijuhtimise ja tarkvaratoodete vallas. Olen kirjutanud rea õpikuid IBM tarkvara kasutamise kohta ning läbi viinud vastavaid koolitusi, kaasa arvatud online- kursused. Loen ja õpin pidevalt, olen end täiendanud mitmetel eri aladel, nagu psühholoogia, ajakirjandus, meedia, turundus, juhtimisteemad elektroonilistes ja sotsiaalsetes süsteemides.
Valdan eesti, inglise, vene keelt. Soome keelt räägin suhtlustasemel.

Kogemus poliitikas

Enne EKRE-ga liitumist 2017. aasta novembris ei tegelenud ma poliitikaga üldse.
EKREga liitusin missioonitundest, sest läänemaailmas toimuvat ei saanud enam rahulikult kõrvalt vaadata ja tundsin, et aeg on passiivse jälgimise asemel omalt poolt reaalne panus anda.
Olen EKRE majandustoimkonna liige.

Miks kandideerin Riigikokku

Tahan Eesti poliitikasse tagasi tuua loogilise mõtlemise ja kaine talupojamõistuse. Sean eesmärgiks, et eesti inimese vajadused ja huvid oleks Eesti riigi jaoks esmatähtsad. Riigi valitsemise juures peab lähtuma südametunnistusest, selgest arvestusest ja arukusest. Ka väike riik suudab pakkuda oma kodanikele normaalse elu, kui keskenduda olulisele.
Riigi ja rahva eraldumine tuleb otsustavalt lõpetada. Nii nagu autot ei saa kinnisilmi roolida, nii ei saa ka riiki juhtida ilma adekvaatse, reaalsest elust pärit informatsioonita.

Millega kavatsen tegeleda

Näen enda põhiteemadena majandust, eriti väikeettevõtluse küsimusi ja informaatika valdkonda.
Eesti vajab maksu- ning bürokraatiakoorma vähendamist, et ettevõtted vabamalt hingata saaks. Peatada tuleb praktika, kus mõni seltskond saab läbi suruda projekte, mis on neile isiklikult kasulikud, ühiskonnale aga toovad vaid kahju, nagu näiteks Rail Baltica või metsade lageraie.
Lisaks kavatsen töötada selle nimel, et Riigikogust saaks efektiivne filter, mis tõkestab rumalate ja ühiskonnale kahjulike seaduste vastuvõtmise. Saan oma panuse anda igal pool, kus on vaja süsteemset mõtlemist ja jõulist esinemist.

Tugevad küljed

Näen enda tugevusena analüütilist mõtlemist, kuulamise oskust ning stressitaluvust. Oskan keerulisi küsimusi kiiresti analüüsida ja lihtsalt ning arusaadavas vormis esitada. Teadmised eri valdkondadest võimaldavad mul probleeme laiema nurga alt näha ja uudseid lahendusi välja pakkuda. Suudan esineda ja kirjutada nii, et sõnum kindlalt kohale viia.

Sõnum valijale

Kui teil on tekkinud tunne, et valimised ei muuda midagi, siis nüüd on aeg ükskõiksus maha raputada ja valima minna. Järgmised valimised on olulised, sest määravad, kas meile tuttav Eesti riik jääb püsima või mitte. Kui Eesti tulevik teile korda läheb, siis valige kindlasti EKRE kandidaatide poolt, sest tänasel päeval ei seisa Eesti tuleviku eest mitte ükski teine erakond.

EKRE teeb seda, mida lubab.