692

KARINE SIIAK

Dermatoveneroloogia vanemarst

Lahutatud

Kandidaadi KARINE SIIAK pilt

Eriala

Töötan PERH-is dermatoveneroloogina vanemarstina.
Mul on kõrgharidus, 35aastane tööstaaž arstina kahel erineval erialal ja kahes erinevas riigis. Töötasin enne Eesti taasisesesvumist 6 aastat Soomes psühhiaatrina.

Kogemus poliitikas

Kuulun EKRE-sse 2013. aastast ja võimaluste piires osalenud erakonna töös ja üritustel
Olen kandideerinud 2 korda KOV-l.

Miks kandideerin Riigikokku

Olen piisavalt kaua töötanud arstina, sh psühhiaatrina, et teada - tulemuste saavutamiseks on vaja muuta tervet süsteemi riigi tasemel. Riiki on vaja ravida - olen pädev selles osalema.

Millega kavatsen tegeleda

Soovin tegeleda tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnaga.

Tugevad küljed

Mul on kõrgharidus, 35aastane tööstaaž arstina kahel erineval erialal ja pikk elukogemus. Ravin nädalas keskmiselt 100 inimest, aastatega kümneid tuhandeid - olen hästi kursis tervishoiuvaldkonna probleemidega nii arsti kui ka patsiendi poolt vaadatuna.

Sõnum valijale

Ausad ja terved poliitilised otsused on eelduseks riigi ja rahva tervisele!