753

KALLE GRÜNTHAL

EKRE Järva-ja Viljandimaa ringkonna aseesimees
EKRE Paide linna osakonna aseesimees
EKRE volikogu liige
Pärnu Maakohtu rahvakohtunik
Eesti Jahimeeste Seltsi volikogu liige
Järvamaa Jahindusklubi volikogu liige

Kandidaadi KALLE GRÜNTHAL pilt

Eriala

OÜ Grünthali Reisid juhataja

Haridus ja töökogemus

Haridustee sai alguse Türi Keskkoolis ning jätkus Kehtna NST-s, hüdromelioratsiooni erialal. Hiljem jätkusid õpingud bakalaureuseõppes Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Muude ametite kõrval olen viimased 23 aastat ettevõtluse kaudu tegelenud juriidilise nõustamisega. Pikaajalise praktika käigus olen kogenud nii kohtusüsteemi kui ka prokuratuuri töös palju ebaõiglust, mistõttu on EKRE poolt planeeritav justiitsreform igati põhjendatud ja äärmiselt vajalik, taastamaks Eestis õigusemõistmise hea maine.

Kogemus poliitikas

Poliitikaga hakkasin tegelema 2002. aastal. Samal aastal osutusin ka valituks Paide linna volikogusse. Edasi jätkus tegevus keskkonnakomisjonides ning praegu kuulun Paide linna eelarvekomisjoni.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin Riigikokku seetõttu, et vastuvõetamatu on praeguste valitsuste tegevus Eesti suveräänsuse loovutamisel ning sotsiaalse ebavõrdsuse kasvatamisel. Leian, et eakate pension peaks olema poole suurem ning tulumaksust vabastatud. Samuti tuleb taastada politseinike, päästetöötajate ning sõjaväelaste eripension, sest nendel ametikohtadel töötavad inimesed on ainukesed, kes rahu ajal igapäevaselt riskivad tööle minnes oma eluga.
Sama oluliseks pean jätkata võitlust Eesti iseseisvuse kestma jäämise eest.

Millega kavatsen tegeleda

Sotsiaalküsimused, julgeolekupoliitika, keskkonnaküsimused ning justiitsreform.

Tugevad küljed

Oma tugevuseks pean kogemust õigusaktidega töötamisel ja analüüsivõimet, mis on äärmiselt vajalikud poliitilisel miiniväljal liikudes.

Sõnum valijale

Eestis peaks kõrgeimat riigivõimu teostama rahvas. Kahjuks näitab tegelik elu aga hoopis vastupidist, sest nii Riigikogu kui ka valitsus on oma tegevusega need põhiseaduslikud väärtused täiesti kõrvale heitnud. Võib öelda otse, et riik on oma valitsemisstiiliga rahvast täielikult eemaldunud ning rahvas meenub alles siis, kui lähenemas on valimised.
EKRE on võrreldes teiste erakondadega tekkinud rohujuure tasandilt, ehk tegemist on tõelise rahva erakonnaga, kes soovib võimu rahvale tagasi anda.