797

KAIDI SUVISTE

Teoloog.
Naiskodukaitsja

Abielus, kaks täiskasvanud last, üks lapselaps

Kandidaadi KAIDI SUVISTE pilt

Eriala

Laste ja noortetöö koordinaator, Eliisabeti kirik.

Haridus ja töökogemus

Lõpetanud Usuteaduse Instituudi 2016, 2010 lõpetanud Päästekolledži Väike-Maarja Päästekooli, päästekorraldaja erialal

Kogemus poliitikas

15 aastat olnud IRL liige
2006, lõpetasin Toomas Alatalu Poliitkooli,mis tegutses Pärnu Kolledži juures.

Miks kandideerin Riigikokku

Tahan anda oma panuse sotsiaal ja siseturvalisuse valdkonnas.
Kristlasena sooviksin, et usuõpetus tuleks koolis õppekavva ja hingehoiuteenus laieneks üle Eesti.

Millega kavatsen tegeleda

Sotsiaal ja siseturvalisuse ja julgeoleku eest.

Tugevad küljed

Olen10.aastat töötanud Pärnu Haiglas,Lääne -Eesti Häirekeskuses, päästekorraldajana.
Ülikooli kõrvalt töötasin kolm aastat
tegevusjuhendajana,erivajadustega inimestega.
Olen näinud,mis on tegelikud probleemid ja vajadused.

Sõnum valijale

Hooliva ja turvalise Eesti eest!
Päästjatele,politseinikele,meedikutele inimväärne palk!