715

KAI RIMMEL

EKRE Naisühenduse esinaine
EKRE volikogu liige
EKRE Harju-ja Raplamaa juhatuse liige
EKRE Jõelähtme osakonna juhataja
Jõelähtme vallavolikogu liige
Loo aleviku eestseisuse liige

Abielus, 2 last ja 3 lapselast

Kandidaadi KAI RIMMEL pilt

Eriala

RemedyWay OÜ projektijuht
KR Teenused OÜ juhatuse liige

Haridus ja töökogemus

Kõrgharidus
1971 C.R.Jakobsoni nim. Viljandi I Keskkool
1977 Tallinna Polütehniline Instituut - toiduainete tehnoloogia eriala, insener-tehnoloog
2001 Marketingi Instituut - müük ja turundus

Pärast kõrgkooli lõpetamist töötasin 27 aastat Tallinna Linnuvabrikus (praegune Tallegg). Olin tehnoloog, osakonnajuhataja, müügidirektor ja juhatuse liige. Osalesin aktiivselt ettevõtte arendamises, mille tagajärjel muutus see Eesti üheks parimaks toiduainetetööstuse ettevõtteks. Pärast seda olen töötanud mitmetes väiksemates ettevõtetes müügidirektori ja tegevjuhina.

Kogemus poliitikas

Olen EKRE liige alates aastast 2006. Eelnev erakondlik kuuluvus puudub.

EKRE Naisühenduse esinaine
EKRE volikogu liige
EKRE Harju-ja Raplamaa juhatuse liige
EKRE Jõelähtme osakonna juhataja
Jõelähtme vallavolikogu liige

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin selleks, et muuta Eesti poliitika ja riigivalitsemine ausaks, õiglaseks ja läbipaistvaks. Tuleb lõpetada poliitiline korruptsioon, vassimine ja valetamine ning ühiskonnale tähtsate otsuste langetamine salaja rahva selja taga. Väikese Eesti jaoks on massiimmigratsioon ja sellega kaasnev turvatunde kadumine hukatuslik. Meie ei nõustu EL poolt määratud sundkvootidega migrantide vastuvõtuks. Seisame kindlalt Eesti rahva suveräänse õiguse eest ise otsustada, keda ja kust ja kui palju me pagulastena ja sõjapõgenikena ajutiselt vastu võtame. Armastan Eestit ja kaitsen traditsioonilisi pereväärtusi. Tahan aidata omalt poolt kaasa sellele, et Eesti jääks püsima meie ühise ja turvalise rahvuskoduna.

Millega kavatsen tegeleda

Vastavalt minu haridusele ja töökogemusele on minu esmane valdkond majandus ja ettevõtlus.
Vähemtähtsad ei ole sotsiaalvaldkond, võitlus eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimise eest.

Tugevad küljed

Olen inimene päris elust, kellel lisaks erialalisele haridusele on ka suur tööalane kogemus. Olen loomult ehitaja ja arendaja.
Vähemtähtis ei ole ka kogemus, kuidas teha edukat karjääri naisena perekonna kõrvalt.

Sõnum valijale

Millise Eesti jätame oma järglastele, kui jätkub senine moonaka kombel mõisa köie lohistamine? Vaja on peremehetunnet poliitikasse ja seda tean ma suurepäraselt, mida tähendab suure süsteemi juhtimine ja vastutus peremehena.
Kandideerin, et anda oma panus, et EKRE võidaks valimised – siis saaksime asuda täitma oma missiooni. Seda on Eestile väga vaja ja seda meilt tegelikult ka oodatakse, mida muuhulgas näitab ka meie liikmeskonna jõuline kasv. Rahvas ootab, et teeksime lõpu kartelliparteide poliitilisele korruptsioonile, rahvale valetamisele ja pea liiva alla peitmisele.