702

KADRI VILBA

Tallinna Linnavolikogu EKRE fraktsiooni nõunik, EKRE Nõmme-Mustamäe ringkonna juhatuse liige

abielus

Kandidaadi KADRI VILBA pilt

Eriala

Töötan Tallinna Linnavolikogus EKRE fraktsiooni nõunikuna. Varem töötasin pikalt Rahandusministeeriumis ning mitmel pool erasektoris.

Haridus ja töökogemus

Olen omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise eriala ning täiendanud ennast Kopenhaageni Ülikoolis. Hetkel õpin taas TTÜ-s personalijuhtimise magistriõppes. Töötan Tallinna Linnavolikogus EKRE fraktsiooni nõunikuna. Varem töötasin pikalt Rahandusministeeriumis ning mitmel pool erasektoris.

Kogemus poliitikas

Poliitikasse astusin juba 2006. aastal pronksiöö rahutuste ajal. Liitusin siis Eesti Rahvusliku Liikumisega, kus olin ka mõned aastad juhatuse liige. Emaks saades tõmbusin poliitikast ajutiselt kõrvale ning 2016. aastal oli aeg küps, et astuda EKRE liikmeks. Kandideerisin 2017. aasta KOV valimisetel Nõmmel, kus sain 261 häält, platseerudes seega EKRE Tallinna nimekirjas üheksandale kohale.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin Riigikokku, sest näen palju kitsaskohti, mida on vaja muuta. Minu soov on Eesti elu paremaks muuta. Ja seda tõsiselt.

Millega kavatsen tegeleda

Riigikokku saades on minu teemadeks teedeehitus, maksundus, laste heaolu ning loodushoid.
• Teedeehituses on vaja oluliselt tõsta kvaliteeti, ehitada välja neljarealised põhimaanteed ning asfalteerida ennaktempos kruusateid.
• Maksundus tervikuna vajab restarti, pisikesed ilusilumised kreenis süsteemi enam püsti ei aita.
• Laste ja perede heaolu Eestis on vaja tõsta ning suurendada nende kindlustunnet. Plaanis on kaotada lasteaia kohatasu, lõpetada soo- ja LGBTTQ propaganda ning varane seksualiseerimine koolides ja lasteaedades. Lisaks on võimalik soodustada lastega perede heaolu mitmete maksupoliitiliste meetmete abil.
• Loodus on eestlaste rikkus ja identiteedi üks alustaladest. Vaja on piirata arutut lageraiet, seada metsatööpiirangud pesitsusperioodiks ning hoida ja kaitsta looduslikku mitmekesisust.

Kolme lapse emana on mul vastutus oma ja teiste laste eest, hoolin sellest, milline elukeskkond jääb meist neile päranduseks. Hetkel oleme teelahkmel – kui me nüüd vasakule keerame või sama rada pidi edasi kõnnime, ei pruugigi meil pärandamiseks midagi jääda.

Sõnum valijale

Kui oled rahulolematu, siis võta kätte ja tee paremaks. Kui ei viitsi, siis pole õigust ka viriseda.