729

JAEN TEÄR

Noorkotkaste juhendaja Lümanda Põhikoolis, Saaremaa Vallavolikogu liige, kultuuri ja spordikomisjoni ning revisjonikomisjoni liige.

Abielus, 5 last, 14 lapselast.

Kandidaadi JAEN TEÄR pilt

Eriala

Noorkotkaste juhendaja.

Haridus ja töökogemus

Kesk-eri haridus, tehnik-mehaanik 10 aastat põllumajanduses.
20 aastat Kaitseväes ja Kaitseliidus erinevatel ohvitseri ametikohtadel.

Kogemus poliitikas

Paldiski Linnavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees.
Kihelkonna Vallavolikogu liige.
Saaremaa Vallavolikogu liige, revisjonikomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni liige.

Miks kandideerin Riigikokku

Tahan, et minu lapselapsed saaksid õppida ja rääkida eesti keeles. Tahan, et me Eesti Vabariik oleks alles ka järgmised sada aastat. Relvastatud Piirivalve üksuste taastamine piiril, kaitsevõime oluline suurendamine.

Millega kavatsen tegeleda

Riigikaitse.
Töö noortega.

Tugevad küljed

Olen harjunud distsipliiniga, töötades Kaitseväe ja Kaitseliidu üksustes üle 20 aasta.

Sõnum valijale

Vajame kaitstud ja turvalist elukeskkonda, et rahvas meie riigis ei elaks allpool vaesusepiiri. Noored pered ei peaks võlgadega võitlema laste täisealiseks saamiseni. Vanurid peaksid saama nii palju pensioni, et tasuda hooldekodu koha maksumuse arved ise. Eesti keele ja kultuuri säilitamiseks on oluline, et hariduse omandamine koolides oleks eestikeelne. Valitsus peab looma tingimused väiketalunikele põllumajandusega tegelemiseks. See aga tähendab, et regionaalpoliitikat tuleb muuta.