770

JAAK VALGE

Ajaloolane, PhD. Mulle on omistatud rida Eesti ajaloopreemiaid, kaasa arvatud Lennart Meri teadustöö auhind, aga samuti austati mind Venemaa riiklikus noortelaagris Seliger (2010) Venemaa vaenlase tiitliga.

Abielus, kolm alaealist last. Täiskasvanud lapsi viis.

Kandidaadi JAAK VALGE pilt

Eriala

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi õppejõud.

Haridus ja töökogemus

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli, sealsamas kaitsnud magistri- ja doktorikraadi. Töötanud Eesti Teaduste Akadeemia ajaloo instituudi vanemlaborandi ja teadurina, Eesti Riigiarhiivi osakonnajuhataja, nõuniku ja teadusdirektorina, Siseministeeriumi välismaalaste osakonna juhatajana, Viljandi maa-arhivaarina, Viljandi Kultuuriakadeemia teadusdirektorina, Eesti demograafia keskuse juhtivteadurina. Käesoleval ajal töötan Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi dotsendina.

Kogemus poliitikas

Olen olnud Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ja Eesti Rahvusliku Liikumise liige.

Miks kandideerin Riigikokku

Kõigepealt, ma arvan, et Eesti on sarnaselt kogu Euroopaga teelahkmel. Euroopa päritolu inimeste arv langeb, immigratsioon Euroopasse kasvab. Minu jaoks on aga ideaaliks rahvusriikide Euroopa.
Meie Eesti riik on aga eestlusest võõrandumas. Sisseränne idapoolsetest riikidest Eestisse on taas järsult suurenenud. Meie kõrgkoolid on teel ingliskeelse hariduse poole. Meie majandus ei ole jõudnud 27 iseseisvuse aasta jooksul tasemele, mis hoiaks ära meie inimeste välismaale tööle siirdumise. Meie sündimus on alla taastetaset.
Kas see ongi meie, eestlaste, teadlik valik? Mu arvates peame andma kodanikele võimaluse öelda oma arvamus selgelt välja. Meie ühiskonnale tuleb tagastada 1934. aastal Pätsi-Laidoneri-Rei riigipöördega kaotatud võimalus algatada siduvaid referendumeid.
Hea ühiskond tähendab sidusat ühiskonda, tähendab koostööd, mille alus on ühistunne. Ilma ühise identiteedita ei saa olla ka head demokraatiat, sest selle eelduseks on nii iseenda kui kogu ühiskonna huvide tasakaalustatud arvestamine. Eestis saab ühistunde aluseks olla eestlus.
EKRE ridades kandideerimiseks ei pea ma tulema nö kapist välja, sest ma pole kunagi oma rahvuslikku meelsust varjanud. Mul pole vaja lahendada dilemmat, kelle kaudu tegevpoliitikasse minna. EKRE on mu jaoks ainus võimalus.
Ainus partei, kuhu olen varem kuulunud, on Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei. Olen selle üle uhke. Kuulusin sinna neil aastatel, kui Eesti saatus oli kaalul.
Nüüd on taas murranguaeg.

Millega kavatsen tegeleda

Põhieesmärgiks on meie demokraatia täiustamine, kodanikele võimaluste loomine otse poliitikas osaleda. See tähendab eelkõige põhiseaduse muutmist nii, et kodanikel oleks võimalus algatada siduvaid referendumeid, aga ka presidendi otsevalimist. Samuti soovin tegeleda rahvastikupoliitikaga ning võin süüvida ka haridus- ja teaduspoliitikasse.

Tugevad küljed

Ma arvan, et minu tugevus ei ole häältemagnetiks olemine, vaid analüüsi- ja süsteemiloomise võime, samuti iseseisev mõtlemine ja enesedistsipliin. Ilma nende omadusteta poleks ma ajaloo-uurijana edukas olnud. Oman ka juhtimiskogemust nii riigiametis kui ülikoolis.

Sõnum valijale

Teeme Eestist meie rahva valitsetud iseseisva riigi!