772

INDREK SÄRG

Tartu EKRE esimees
Tartu volikogu liige, volikogu EKRE fraktsiooni esimees ja volikogu eestseisuse liige
Filoloogia- ja navigatsiooniõppejõud, laevajuht, kapteni abi
Eesti Kirjanduse Seltsi juhatuse liige
Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi liige
Tartu Rahu Põlistamise Seltsi juhatuse liige
Tartu rahu tõrvikurongkäigu peakorraldaja

Kandidaadi INDREK SÄRG pilt

Eriala

Eesti Merekooli Tartu filiaali juhataja, õppejõud, laevajuht

Haridus ja töökogemus

Tartu Ülikool eest filoloogia 1990
Tartu Ülikool magistratuur 1993-1996
Tallinna Ülikool juhtimiskoolitus 2005
Eesti Mereakadeemia Merekool laevajuhtimine 2013-2015
Töötanud õpetajana Hugo Treffneri Gümnaasiumis ja Tartu Kristlikus Põhikoolis, haldusdirektorina Tartu Lastekunstikoolis, külalisõppejõuna Mordva Riiklikus Ülikoolis, külalislektorina pidanud loenguid Tampere ja Helsingi Ülikoolis, õppejõuna Tartu Õpetajate Seminaris, Tartu Ülikoolis, Tartu Teoloogia Akadeemias ja Eesti Merekoolis, tüürimehena ja kapteni abina.

Kogemus poliitikas

EKRE liige 2015
Tartu EKRE esimees alates 2015
Tartu linnapeakandidaat 2017 kohalikel valimistel, 1604 häälega valimistel kolmas tulemus Tartu linnas
Tartu volikogu liige, volikogu eestseisuse liige, volikogu EKRE fraktsiooni esimees

Miks kandideerin Riigikokku

MEIL ON VAJA:
otsustavalt tõkestada võõrmigratsioon Eestisse; peatada eestlaste arvukuse kahanemine ja pöörata sündivus kasvule; tagada eestikeelne linnakeskkond ja haridus kõikjal Eestis; hoogustada ettevõtlust, mis tugineks Eesti toorainele ja eestlaste töökogemusele; vähendada otsustavalt makse nii energiale kui tööjõule; lõpetada süvenev tallinnism – Tallinna-keskse linnriigi asemel hakata arendama tervet Eestit;
tuua inimesed välja vaesusest, vähendades makse kohalikule toodangule ning tõstes pensione ja hooldustoetusi.

Tugevad küljed

Mitmekülgset haridust ja töökogemust erinevatel elualadel, laia silmaringi, eestimeelsust ja põhimõttekindlust, organiseerimisvõimet ja töökogemust Tartu volikogus. Riigikogu töö on lähedane tööle kohaliku omavalitsuse volikogus, seega tasub kindlasti eelistada volikogu kogemusega kandidaati.

Sõnum valijale

Hea Tartu elanik: vali ennast esindama tartlane, kes on Tartu patrioot ja kaitseb ka Toompeal Tartu linna huvisid!
Ära usalda Tallinnast siia kandideerima saadetud parteibroilereid, kes hakkavad valituks saades esindama hoopis Toompea huve Tartus.
Ainult püsivalt Tartus elav ja töötav saadik seisab meie kodulinna eest, kui on tarvis võidelda Tartu vajaduste eest näiteks paremate raudteeühenduste rajamiseks või tõrjuda Tartule ohtlikke kavasid järjekordsete tselluloositehaste näol.
Oled tartlane - vali tartlane!