784

INDREK KAO

Põlva vallavolikogu liige

Vabaabielus, kolm last

Kandidaadi INDREK KAO pilt

Eriala

Põlva vallavolikogu liige, Külaelu- ja kogukonnakomisjoni aseesimees, Arengukomisjoni liige
MTÜ Jalgpalliklubi Lootos asutajaliige ja aupresident
MTÜ Rosma Küla Selts asutajaliige
MTÜ Head Teil Teen juhatuse liige
MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse liige
MTÜ Põlvamaa Spordiliit juhatuse liige

Haridus ja töökogemus

1978-1982 Põlva Keskkool
1982-1986 Põlva 8-klassiline kool
1986-1989 J. Käisi nimeline Põlva Keskkool
1995-2006 Tallinna Kõrgem Tehnikakool

Alates aastast 1995 töötanud AS Eesti Gaas erinevates struktuurides, tütarettevõtetes mitmetel ametikohtadel.
Ühiskondlikult aktiivne

Kogemus poliitikas

Olen kohaliku tasandi poliitikas kaasa löönud alates aastast 2005 Põlva vallavolikogu liikmena. Eelmiste volikogude koosseisudes olnud volikogu aseesimees, kultuuri- ja hariduskomisjoni aseesimees, revisjonikomisjoni esimees ja kultuuri- ja hariduskomisjoni liige. Hetkel külaelu- ja kogukonnakomisjoni aseesimees ja arengukomisjoni liige. Lisaks olen mitme kohalikku elu edendava MTÜ juhatuse liige.

Miks kandideerin Riigikokku

Otsus Riigikokku kandideerimiseks ei tulnud kergelt. Samas tunnen ja näen enda ümber sarnaseid märke, mis valitsesid Nõukogude Liidus ja ENSVs. Toimub meie rahvusriigi vaikne tasalülitamine ja Euroopa Liiduga födrealiseerimine. Löögi all on eesti keel ja meel. Meile surutakse peale võõramaist ideoloogiat ja solidaarsuse sildi taha peitudes sunnitakse maksma endiste koloniaalimpeeriumite võlgasid Aafrika ja Lähis-Ida riikidele.

Millega kavatsen tegeleda

Tahan töötada noorte perede ja laste õiguste ja õiglasema kohtlemise nimel. Noorte huvihariduse rahastamine peab saama iga omavalitsuse prioriteediks. Kõikidesse maakonnakeskustesse tuleb riigi kulul rajada universaalsed jalgpallihallid. Lõpetada tuleb Haigekassa omavoli ja maapiirkondadest esmatasandi arstiabi vaikne väljasuretamine. Põlvamaal ja kogu Lõuna-Eestis tuleb sisse viia majandustegevust toetavad maksuerisused.

Tugevad küljed

Tänu pikaajalisele tööle energiasektoris tunnen ennast kindlalt energeetika valdkonnas. Tuleb teha lõpp nii Eesti Energia monopolile kui ka roheäärmuslaste sihipärasele terrorile riigi energiajulgeoleku hävitamisel. Rohkem rõhku tuleb panna eestimaise biokütuste sektori ja taastuvenergia võimaluste arendamisele.

Sõnum valijale

Riigikogus seisan meie rahvusriigi, kultuuri ja keele eest. Kaitsen meie laste õigust eestikeelsele rahvusriigile, puhtale loodusele ja elukeskkonnale. Seisan vastu võõramaistele ja eestlust halvustavatele ideoloogiatele ja kultuuridele. Olen vastu Eesti islamiseerimisele ja föderaliseerimisele .

Eesti laste tuleviku eest !