732

ILLE PALUSALU

Olen 40-aastane naine. Olen abielus ja mul on neli last, kellest kõige väiksem sündis 2018. aasta novembris.

Kandidaadi ILLE PALUSALU pilt

Eriala

Hetkel olen kodune, aga viimasel kahel aastal olen töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning beebikooli juhendajana. Olen ka ettevõtja, laste ja täiskasvanute pidude korraldaja, pulmaema ning muusik.

Haridus ja töökogemus

Aastal 2010 lõpetasin TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, kust sain tugeva kultuuritausta ning 2016. aastal lõpetasin Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi, kus omandasin sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Kogemus poliitikas

Mulle meeldib jälgida poliitikas toimuvat ja samuti arutleda erinevatel päevakajalistel teemadel. Poliitikas pole varem olnud, aga loen seda enda tugevuseks. Arvan, et Eesti vajab uusi, värske mõtlemisega tarku ja hakkajaid naispoliitikuid.

Miks kandideerin Riigikokku

Peamiseks eesmärgiks pean Eesti rahvuse, ainulaadse kultuuri ja puhta looduse väärtustamist ja säilitamist, olles samas avatud kõigele uuele.

Millega kavatsen tegeleda

Minu valdkondadeks on kultuur ja haridus, kuid kõige olulisemaks pean perepoliitikat. Et Eesti riik jääks püsima ja iive kasvaks, tuleks kindlasti soodustada ja toetada noortel peredel elu alustamist. Samuti tuleks toetada juba olemasolevaid lastega peresid.

Tugevad küljed

Kuna mu töökogemus on väga laiahaardeline, siis olen kursis väga erinevate probleemidega. Olen töötanud õpetajana nii lasteaias kui koolis ja väärtustan kõrgelt õpetajaametit, sest õpetaja on üheks väga tähtsaks lüliks mõistlikuks ja mõtlevaks inimeseks kujunemisel.

Sõnum valijale

Loome koos turvalise ja eluterve keskkonna meie lastele!