779

HEIKI VILEP

Kirjanik

Abielus

Kandidaadi HEIKI VILEP pilt

Eriala

Vabakutseline kirjanik

Haridus ja töökogemus

1967-1978 - Tartu X Keskkool
1978-1979 - EPA, elektrifitseerimine
1979-1980 - TRÜ, matemaatika
1980-1982 ja 1984-1985 - TpedI, matemaatika, lõpetamata
2018 - ettevõtluskoolitus - Projektiekspert OÜ

Töötanud: arhivaarina, matemaatikaõpetajana, mõõteriistade insenerina, olnud kahe firma juhatuse esimees.
Alates 2000. aastast vabakutseline kirjanik.
Aastast 2003 Eesti Kirjanike Liidu liige.
Avaldanud 38 raamatut, neist 34 lastele. 26 raamatut tõlgitud soome, inglise ja/või vene keelde. Kirjutanud ka paar näidendit ja sõnad enam kui paarisajale laulule. Kaheksa laulu minu sõnadele on kõlanud laulu- ja tantsupidudel. Olen raamatuid toimetanud, koostanud, tõlkinud ja kirjastanud.

Kuuluvus: Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjandusselts, Eesti Autorite Ühingu, Eesti Esitajate Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Kogemus poliitikas

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmena olen osa võtnud Tartu Linnavolikogu tööst viimase kahe aasta jooksul.

Miks kandideerin Riigikokku

Riigikokku kandideerin, et viia ellu EKRE põhimõtteid ja eesti rahva enamuse tahet, võidelda Eesti rahvusriigi, keele ja kultuuri kestmise eest.
Tahaksin aidata sisse viia põhimõttelisi muudatusi Eesti Vabariigi valitsemiskorralduses, aidata kaasa otsedemokraatia rakendamisele suurte, kogu rahva käekäiku puudutavate otsuste langetamisel ehk rahvaalgatuse võimaldamisel siduvate rahvahääletuste korraldamiseks. Soovin kaasa aidata põhjapanevate muutuste sisseviimisel Eesti majandusellu, sotsiaalsfääri, haridus- ja kultuuripoliitikasse. Tahan olla aktiivne Eesti elu parandamisele ja parendamisele kaasaaitaja.

Millega kavatsen tegeleda

Eelistatud valdkondadeks on kultuur ja haridus.
Tahan aidata kaasa nende inimeste elukvaliteedi parandamisele, kes otseselt hoiavad elus eesti keelt ja kultuuri, s.o. loomeinimesed, õpetajad, raamatukogutöötajad, muusikud, kunstnikud jpt. Taunin ja aitan ära hoida igat sorti perverssuste ja mitteeakohaste eksperimentide imbumise lasteaedadesse ja koolidesse. Kindlasti süstin lastesse elutervet ja positiivset maailmavaadet läbi oma loomingu.
Ei välista tegelemist ka muude valdkondadega.

Tugevad küljed

Oma tugevuseks ja eeliseks pean pikaajalist töökogemust kirjanikuna ja sündmuste organisaatorina, suurt kogemust lasteürituste korraldamisel, sadu kohtumisi lugejatega, millest tulenevalt oman korralikku ülevaadet väga paljude erinevas vanuses inimeste olulisematest muredest ja soovidest, rahulolematusest ja eelistustest.
Olen hea suhtleja, talun pinget ning jään alati kainelt mõtlevaks ja otsustavaks mistahes debatis või väitluses.

Sõnum valijale

Seisame Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise eest läbi aegade!