730

HARDI REHKALT

Põllumajandusettevõtja, Lääne-Nigula Vallavolikogu liige

Kandidaadi HARDI REHKALT pilt

Haridus ja töökogemus

Olen lõpetanud Tallinna Majanduskooli õiguse erialal, kuid enamuse ajast tegelenud põllumajandusega.

Kogemus poliitikas

Olen pikka aega tegutsenud kohalikus poliitikas nii volikogu liikmena kui ka volikogu esimehena. Hetkel olen Lääne-Nigula Vallavolikogu liige ja Martna Osavallakogu esimees. Samuti kuulun SA Läänemaa nõukogusse, mis peale haldusreformi võttis üle suure osa maavalitsuse funktsioone.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerides Riigikokku tahan anda oma parima panuse, et EKRE teeks võimalikult hea valimistulemuse. Meie tugevalt vasakule kaldu maailmas on vaja jõuliselt esile tõsta rahvuskonservatiivset ilmavaadet, sest kui alistume üleilmsele rahvaste segamise poliitikale, siis väikerahvana ähvardab meid hääbumine.

Tugevad küljed

Lisaks sellele, et tegutsen põllumajandusettevõtjana ja olen tegev kohalikus poliitikas, kuulun ma Kaitseliidu ridadesse ja olen Eesti Reservohvitseride Kogu liige. Samuti toimetan jõudumööda kohalikus vabatahtlike päästjate komandos. See kõik annab mulle võimaluse kaasa rääkida paljudes küsimustes, mis puudutavad majandust ning maaelu ja nii sise- kui ka välisjulgeolekut.

Sõnum valijale

Peaaegu iga päev peame kuulma poliitiliste vastaste loosungeid, et võimule saades muutub EKRE mingiks mugavuserakonnaks ja hülgab oma vaated. Kinnitan, et oleme tugev meeskond ja kavatseme võimule saades oma põhimõtetest kinni pidada ja lubadused ellu viia. Meid ei muuda, vaid meie muudame maailma!