785

GAIUS GIL

Maaülikoolis lõpetasin raamatupidamise ja rahanduse eriala omandades raamatupidaja kutse.
Kuulun Kaitseliitu 20 aastat, olen reservohvitser.

Abielus

Kandidaadi GAIUS GIL pilt

Eriala

Töötan kinnisvaramaklerina Ober-Haus Kinnisvara AS-is ja lisaks teen valvetööd Kaitseliidus.

Haridus ja töökogemus

Oman majandusalast kõrgharidust, lõpetasin Maaülikoolis raamatupidamise ja rahanduse eriala.

04/2018 - Ober-Haus Kinnisvara AS kinnisvaramaakler. Töö sisu: Kinnisvaratehingute vahendamine ja nõustamine.

01/2013 - 03/2018 (5 aastat ja 2 kuud)
Haridus-ja Teadusministeeriumis siseaudiitor
Töö sisu: EL struktuurifondisest rahastavate projektide auditeerimine Haridus-ja Teadusministeeriumi valitsemisalas.

03/2010 - 08/2012 (2 aastat ja 5 kuud)
Eesti Vabariigi Alaline Esindus Euroopa Liidu juures,
turvaspetsialist.
Töö sisu: Esinduse tehniline valve, tuleohutusalane valve, esindust külastavate isikute turvakontroll ja isikkoosseisu kaitse.

07/2009 - 03/2010 (8 kuud) Kaitseliidu Harju Malev turvatöötaja Töö sisu: Ämari Lennubaasi relvastatud valve Lahkumise põhjus: Lähetus tööle Brüsselisse.

08/2008 - 05/2009 (9 kuud) Siseministeerium nõunik Töö sisu: Nõustamine rahandusosakonnas eelarve valdkonnas, EL fondidest rahastatavate projektide järelkontroll, hindamine. Eelarve koostamise ja jälgimise protsessis osalemine. Lahkumise põhjus: Tähtajalise lepingu lõppemine.

01/2007 - 08/2008 (1 aasta ja 7 kuud)
Rahandusministeerium riigiameti peaspetsialist.
Töö sisu: Haridus-ja Teadusministeeriumi kureerimine, eelarvestemine ja kontroll Lahkumise põhjus: paremad pakkumised, uued väljakutsed.

07/2004 - 12/2006 (2 aastat ja 5 kuud)
Kaitseliidu Peastaap, vanemraamatupidaja.
Töö sisu: aruandlus sise-ja väliskasutajatele,ostu- ja müügireskontrote pidamine, ülekanded, saldoandmike koostamine ja esitamine, KL Peastaabi ja 14 maleva saldoandmike põhjal koondandmiku koostamine. Lahkumise põhjus: Tööle suundumine Rahandusministeeriumisse.

01/2004 - 07/2004 (6 kuud) Kaitseliidu Tartu Malev turvaspetsialist Töö sisu: sõjaväelise objekti valve Lahkumise põhjus: Tööle suundumine Kaitseliidu Peastaapi

05/1999 - 12/2003 (4 aastat ja 7 kuud)
TRC Lõuna AS pearaamatupidaja
Töö sisu: Ettevõtte raamatupidamise korraldamine, finantsanalüüs, aruandlus sise ja välistarbijale eelarved.

01/1999 - 05/1999 (4 kuud) AS Lasita pearaamatupidaja Töö sisu: Ettevõtte raamatupidamise korraldamine, finantsanalüüs, eelarved, aruandlus sise ja välistarbijale. Lahkumise põhjus: Parem pakkumine teiselt ettevõttelt.

02/1998 - 01/1999 (11 kuud) As Lasita Kaubandus pearaamatupidaja Töö sisu: Ettevõtte raamatupidamise korraldamine,aruandluse esitamine sise ja välistarbijale, finantsanalüüs, eelarved.

04/1997 - 02/1998 (10 kuud) AS Lasita Impeks pearaamatupidaja Töö sisu: Ettevõtte raamatupidamise korraldamine,aruandluse esitamine sise ja välisele tarbijale.

10/1996 - 04/1997 (6 kuud) As Lasita Kaubandus Raamatupidaja Töö sisu: Laoarvestus Lahkumise põhjus: Edasiviimine AS Lasita Impeksi pearaamatupidajaks Lisainformatsioon: Saavutused: Raamatupidaja ametilt tõusmine ettevõtte pearaamatupidajaks.

06/1988 - 02/1993 (4 aastat ja 8 kuud)
Tartu Maarjamõisa Haigla medõde

Kogemus poliitikas

Poliitikas ei ole varem tegutsenud, samas olen alati olnud poliitikast huvitunud ja poliitilisel maastikul toimuvat jälginud.

Miks kandideerin Riigikokku

Jõudsin äratundmisele, et kui sina ei tegele poliitikaga, siis tegeleb poliitika sinuga. Oma riigi patrioodina soovin, et Eesti Vabariik kestaks ja meie rahval oleks siin hea elada. Hetkel näen seda, et Eesti Vabariik on sügavas põhiseaduslikus kriisis, sellest tuleb välja tulla ja taastada põhiseaduslik kord. See on kõige alus, nii öelda vundament, millele saame üles ehitada oma riigi. See on hetkel kõige tähtsam küsimus, mis vajab lahendamist.

Millega kavatsen tegeleda

Valdkonnad, mis mind huvitavad ja mida tunnen, on majandus ja haridus. Lisaks riigikaitse, sise- ja välisjulgeoleku teemad.

Tugevad küljed

Oma tugevuseks pean seda, et oman pikaajalist töökogemust avalikus ja erasektoris. Tean ja saan aru, kuidas toimib avalik ja erasektor, näen protsessides tervikpilti, oman head analüüsivõimet.

Sõnum valijale

Hoiame rahvusriiki! Eesti eest!