747

EVELIN POOLAMETS

Vinni vallavolikogu liige ja Vinni valla eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni aseesimees ning EKRE Vinni osakonna esimees.

Abielus, kahe tütre ema

Kandidaadi EVELIN POOLAMETS pilt

Haridus ja töökogemus

Olen omandanud kaks kõrgharidust – ühe Tartu Ülikooli keemia eriala ja Eesti Kunstiakadeemias tootedisaini eriala. Juhtimiskogemuse omandasin pehme mööbli tootja „Softrend“ salongijuhatajana. Tänaseni olen ettevõtja. Minu ettevõte OÜ Art Dessert on tegev graafilise disaini ja interjööri disaini alal.
Alates 2014. taastan abikaasaga Kulina mõisa ning tegelen turismiteenuste arendamise ja hobustega seotud pärandkultuuri keskuse loomisega. Kasvatame hobuseid ja anname oma panuse ka tori hobusetõu säilimisse. Korraldame üritusi kogukonnale ja lastele. Anname oma panuse, et hoitaks ajalugu, arhitektuuri ja meie külad ei jääks tühjaks.

Kogemus poliitikas

Olen olnud osaline mitmetes poliitilistes kampaaniates nagu Eesti krooni kaitsmine 2010. aastal ning hiljem osalenud EKRE valimiskampaaniates. 2017. aastal valiti mind Vinni vallavolikokku. Lisaks olen Vinni valla eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni aseesimees ning EKRE Vinni osakonna esimees.

Miks kandideerin Riigikokku

Kavatsen erilise tähelepanu all hoida Ida-Virumaaga seotud teemasid – eestluse püsimist, eestikeelsete koolide tulevikku, tööpuuduse, madalate palkade ja turvalisuse küsimusi.
Ida-Virumaa on tähenduslik piirkond, mille hea käekäigu eest peaks seisma kogu Eesti. EKRE töötab Ida-Virumaa jaoks välja lahendused, mis aitavad kasvatada riigi kohalolekut ning säilitada eestluse elujõudu. Peaksime panustama Lääne- ja Ida-Virumaa tõhusasse koostöösse, sest ajalooliselt ollakse üks Virumaa, mis on kunstlikult poolitatud.

Millega kavatsen tegeleda

Seisan Eesti keele ja eestikeelse hariduse eest. Haridus peab muutuma järk-järgult eestikeelseks. Eestikeelseid gümnaasiume ei tohi ära kaotada nagu Kohtla-Järvel, vaid neid tuleb juurde teha. Riigikeele oskus on elementaarne lähtepunkt hea hariduse saamisel.
Kui kaubanduskeskustes kõmiseb valjuhäälditest riigikeele asemel vene keel nagu ENSV ajal ning ülikoolid ujutatakse üle ingliskeelse õppega, pole näha kedagi, kes võtaks keeleseaduse rakendamist täie tõsidusega.
Tahan seista selle eest, et elu maal välja ei sureks ja külad tühjaks ei jääks. Selles osas on tehtud palju sõnu, aga siiani pole sisse viidud regionaalseid maksusoodustusi, et maapiirkondades oleks rohkem ettevõtteid ja töökohti.
Seisan ka traditsiooniliste pereväärtuste eest. Ma ei pea õigeks lubada samasoolistel paaridel lapsi adopteerida või tellida lapsi välismaalt surrogaatemadelt. Määratleme abielu Põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna.
Samuti ei pea ma õigeks, et kooliõpikutes ja lasteaedades tehakse riigi raha eest homopropagandat.

Tugevad küljed

Minu tugevuseks on laiahaardeline haridus nii reaal-, kui humanitaarvaldkonnas, mis aitab mõista majandust ja kultuuri. Väikeses külas elades kogen maal elavate inimeste rõõme ja muresid omal nahal ning näen igapäevaselt, mida on tarvis maaelu edendamiseks. Väikeettevõtjana oskan hinnata maksukoormust ning seda, kui tähtis on see töökohtade loomisel ja konkurentsis püsimiseks. Mul on pikaajaline kogemus ettevõtjana ning poliitiliste kampaaniate korraldajana tean, miks konservatiivide sõnumid on tugevamad, kui konkurentidel. Tahan tagasi tuua mõistlikuma majanduspoliitika. Eesti ei tohi trügida viie kallima Euroopa riigi hulka. Alandame kütuse- ja alkoholiaktsiisid tasemele, mis toob maksutulud tagasi Eestisse. Muudame Eesti kõige odavama energiaga riigiks meie piirkonnas, mis aitab ettevõtlusele hoo sisse lükata. Selleks vähendame gaasi- ja elektriaktsiise ning elektri võrgutasusid.

Sõnum valijale

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ainus erakond, mis seisab usutavalt rahvusriigi säilimise eest. Eesti on ainus maalapike maailmas, kus saavad edeneda eesti rahvus ja kultuur. Seista tuleb nii idast, kui läänest tulevate ohtude vastu. Ma tahan, et Eesti lapsed saaksid elada turvalises ühiskonnas. On hirmutav näha, mis toimub Lääne- ja Põhja-Euroopas, meie naabrite juures Soomes ja Rootsis. Igapäevaselt võime lugeda, kuidas kaugelt Araabiast ja Aafrikast pärit migrandid on pannud toime kohutavaid kuritegusid: Kölnis rünnanud tuhandeid naisi, tapnud sadu inimesi veoautodega rahva hulka kihutades ja lasknud õhku metrooronge. Üksi oleme me kõik kurjuse ees kaitsetud, seepärast peamegi ühte hoidma. Eriti siis, kui peame kaitsma oma riiki ja rahvast.