705

EVE PÄRNASTE

Riigivapi III ja V klassi teenetemärgi kavaler (2006 – Eesti Vabariigi taastaja ja edendaja, 2001 – vabadusvõitleja, Põhiseaduse Assamblee liige).
Vabaduse Tammepärja aumärgi kavaler (2018 – vastupanuvõitleja, lähiajaloo talletaja).

Abielus

Kandidaadi EVE PÄRNASTE pilt

Haridus ja töökogemus

Lõpetasin 1974. aastal Tartu Riikliku Ülikooli sotsiaalpsühholoogia erialal.
Töötasin Ülo Vooglaiu juhendatud TRÜ Sotsioloogia Laboratooriumis.
Olin VII Riigikogu ajal komisjonis ja fraktsioonis nõunik.
Aastatel 1978–1998 maalisin ja panin üles oma maalidest 28 näitust. Olen pidanud kunstigaleriid, kujundanud mitmeid raamatuid.
Koostasin ja toimetasin raamatud „Eesti Kongress. Siis ja praegu“, „Põhiseaduse tulek“, „Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei: ERSP aeg“, Eesti Kongressi materjalide ja fotode kogumikud CD-del.
Olin Jaan Kolbergi dokumentaalfilmide „Rahva vabadus“ (kodanike komiteedest ja Eesti Kongressist) ja „Kaks päeva augustis“ (Eesti Vabariigi taastamisest) toimetaja.

Kogemus poliitikas

1987–1988 Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupi (MRP-AEG) liige
1988 Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) ettepaneku algatajaid (jaanuar 1988), asutajaliige (20.08.1988), neli aastat juhatuse liige
1989 Eesti Vabariigi Kodanike Komiteede Ajutise Sidetoimkonna liige
1989–1990 EV Kodanike Peakomitee liige (juhatuse liige)
1990–1992 Eesti Kongressi saadik, Eesti Komitee liige (juhatuse liige)
1991–1992 Põhiseaduse Assamblee liige
08.11.1994–10.03.1995 VII Riigikogu asendusliige

Miks kandideerin Riigikokku

Juba ülikooli ajal oli meie sõpruskonnas üheks põhiteemaks mure miljoni pärast – mure eesti rahva saatuse pärast. See viis mind kokku dissidentidega. Kümneaastane tegevus vastupanugrupis lõppes ja poliitikutee algas 23. augustil 1987 – astusin Hirvepargi miitingul Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupi (MRP-AEG) liikmeks. Järgnesid Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei asutamine (esimene demokraatlik partei N. Liidus) – eesmärgiks Eesti Vabariigi taastamine; EV kodanike komiteed ja Eesti Kongress. Põhiseaduse Assamblees olin ERSP (Jüri Adamsi) põhiseaduse eelnõu töörühma liige, Assamblee võttis meie eelnõu oma töö aluseks.
Arvasin, et minu elutöö on tehtud – Eesti Vabariik on taastatud ja hakkab põhiseaduse vaimus edenema. Aga sellist Eestit, kus üha süveneb riigi juhtide ja rahva vaheline lõhe, aina rohkem antakse käest oma otsustamisõigust – ma ei osanud karta. Seepärast soovin jälle asuda rindejoonele iseseisva Eesti rahvusriigi kestmise eest.

Sõnum valijale

Eesti Vabariik taastati rahva tahte alusel.
Eesti Kongressi, mille eesmärk oli Eesti Vabariigi taastamine õigusliku järjepidevuse alusel, käis valimas 557 613 EV kodanikku (ligi 90% hinnangulisest kodanike arvust).
Nüüd on vaja seista selle eest, et sõltumatu Eesti rahvusriik püsiks.
KÕIK VALIMA!
Andke oma hääl EKRE-le – EKRE on ainus erakond, kes jätkab Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei selget ja kindlat joont.