794

EDMOND PENU

Väikeettevõtja, Pärnu linnavolikogu liige.
Kaitseliidu liige aastast 1992.
EKRE Korruptsioonitoimkonna asutajaliige.

Abielus

Kandidaadi EDMOND PENU pilt

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin Riigikokku kindla sooviga säilitada Eesti rahvusriik, viia sisse nimetatud muudatused, põliseestlaste perede kaitse, tagasirände soodustamine, Eesti looduskeskkonna säilitamine, et oleks võimalik nautida puhast loodust ja tarbida puhast toitu. Eesmärgiks on ka rahvusliku hariduse taastamine, võõrpankade võimu vähendamine, rangema järelvalvesüsteemi loomine korruptsioonikuritegude uurimisel, sisekontrolli äraviimine asutuse juhtide alluvusest, et sellega välistada ebaausate inimeste pääsemine ühiskonnas vastutusrikastele ametikohtadele.

Sõnum valijale

Igal eestlasel on kohustus seista oma riigi ja rahva eest. Kes seda ei tee, sellel peaks olema häbi nimetada end eestlaseks!

Seisan riigivõimu eest, kes arvestab eelkõige oma rahva arvamusega! Rahvas peab saama tagasi eelnõude ja referendumite algatamise ning presidendi otsevalimise õiguse. Soovin panna reaalselt poliitikud vastutama oma tegude ja vastu võetud otsuste eest. Peatame väljarände ja leiame võimaluse tagasirändele, motiveerime noori omandama haridust, leidmaks tasuv töökoht oma kodumaal. Seisan õiglase õigussüsteemi eest! Eesti justiitssüsteemi mainet rikuvad pikad menetlusjärjekorrad, kohtunike ja prokuröride omavoli ning kohtutäiturite ja inkassofirmade ahnus. Taastame tõelise õigusriigi!
Meie suurim väärtus on meie oma inimesed!