676

ARGO LUUDE

Tippjuht

Kolme lapse isa, lahutatud

Kandidaadi ARGO LUUDE pilt

Eriala

Töötan AS Eesti Keskkonnateenused juhatuse esimehena.

Haridus ja töökogemus

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis füüsika eriala aastal 1994.
1998. aastal lõpetasin ärijuhtimise diplomiõppe ja 2004. aastal omandasin ärijuhtimise magistrikraadi cum laude. Ärialaselt olen osalenud väga paljudel koolitustel nii Eestis kui ka välismaal.
Varasemalt olen töötanud AS Pepsico Eesti divisjonijuhina ja müügijuhina. Müügijuhina töötasin ka Tartu Tarbijate Kooperatiivis.

Kogemus poliitikas

Olin poliitiliselt passiivne kuni 2017. aasta kohalike valimisteni. Siis kandideerisin Põhja-Tallinnas EKRE nimekirjas Tallinna volikogusse ning osutusin ka valituks. Samas on Eesti poliitikas toimuv mind kogu aeg huvitanud ning olen kodanikukohustusi täitnud.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin Riigikokku, sest näen, et Eesti senine poliitiline juhtkond on pööranud väga suurele osale rahvast selja ning tahaksin seda parandada. Riiki ei tohiks juhtida nii, et olulistes küsimustes ei korraldata siduvaid rahvahääletusi. Tahan muuta poliitikud oma otsuste eest vastutavateks. Kaasajal on väga suureks probleemiks, et riigi juhtimise juures olevad isikud saavad riigilt suuri hüvitisi, neid turvatakse, nende eralennukid makstakse kinni, aga kui mingis asjas on vaja leida vastutaja, siis selgub, et seda justkui pole, näidatakse vaid näpuga üksteisele. Kontrollimatu võim on igale riigile ohtlik. Tuleb tagada, et inimesed, kes on Eestis võimul, reaalselt vastutaksid oma otsuste eest ja seda ka siis, kui nad enam võimul ei ole, aga nende kunagine otsus on hakanud vilju kandma.
Tahan tugevasti panustada Eesti majanduse korraldamisse, et riik ei tapaks meie majandust, vaid aitaks sellel kasvada ja meie kõigi heaolu paraneks.
Soovin muuta meditsiinikorraldust - lõpetada raiskamine ja inimeste abita jätmine. Toetan ravimite täielikku maksuvabastust - riik ei tohi olla nii julm, et ta oma kodanike haiguste ja vaevade läbi rikastub.

Millega kavatsen tegeleda

Olen väga pikalt olnud tegev ettevõtluses ja tuttav keskkonnatemaatikaga. Soovin pühenduda eelkõige majandusele, keskkonnale ja põllumajandusele.

Tugevad küljed

Julgen langetada otsuseid ja nende eest vastutada. Julgen oma seisukohtade eest seista ka siis, kui need ei ühti enamuse omadega. Oskan teha koostööd ja juhtida meeskondi. Mul on head teadmised finantsidest. Olen eesmärgile orienteeritud inimene.

Sõnum valijale

Hea kodanik! Nii valides kui ka valimata jättes otsustad Sina, kes on need inimesed, kes hakkavad kõige otsesemalt Sinu saatust määrama. Ära usalda neid, kes lubavad madalamaid hindu või kõrgemaid pensione, kuid valitsuses olles pole seda teinud! Loevad teod, mitte ilusad sõnad plakatitel. Kes on oma tegudega petnud, jääbki seda tegema. Vali need, kelle jaoks Eesti on kallis, kes hoolivad meie tulevikust, ega käi kummargil sakste ees!