791

ALAR LANEMAN

Brigaadikindral (r)

Abielus

Kandidaadi ALAR LANEMAN pilt

Eriala

Nõunik kaitsetööstuses.
Õpetaja.

Haridus ja töökogemus

Lisaks NL sõjakoolile olen lõpetanud Rootsi Rahvusliku Kaitsekolledži Stockholmis ja Kaitseuuringute Kolledži Londonis. Kaitseväes selle taasloomise algusest - teenisin staabiohvitserina, üksuste ja asutuste juhina, Peastaabi ülemana NATO ja EL-ga liitumise ajal, teenistuse lõpus Kaitseväe Operatiivülemana. Peale kaitseväeteenistust osalesin Eesti kaitsetööstuse alaliidu loomisel ja nõustasin erinevaid ettevõtteid. Lahingroboteid tootva MILREM-i juurde olen jäänud tänaseni. Töötan ka õpetajana.
Kaitseliidu ja Eesti Reservohvitseride Kogu liige.

Kogemus poliitikas

Kaitseväeteenistuses ja hiljem teenistuse reservis sain põhjaliku kogemuse riigi toimimisest, selle tugevustest ja nõrkustest.
Mõistsin kui oluline on osata ja tahta seista meie rahvuslike huvide eest.
Sain anda oma panuse meie praeguse kaitsemudeli ja ajateenistuse säilimisse. Väärtuslikuks pean kogemust riigi toimimisest rahvusvahelistes organisatsioonides.
Osalen kohalikus poliitikas Paikuse Osavallakogu ja Pärnu piirkondliku arengu komisjoni liikmena.

Miks kandideerin Riigikokku

Väärtused on tähtsamad kui plaanid.
Tahan, et ideoloogiakesksest poliitikategemisest saaks ühine tegevus meie rahva parema elujärje ja kestmise nimel.

Meie inimestel peab olema kindlus, et lastel saab olema parem elu kui nende vanematel.
Riigi edukust tõestavad kaks näitajat - eesti rahva jõukuse tõus ja meie rahvaarvu loomulik kasv.

Millega kavatsen tegeleda

Soovin aidata lahendada meid kõiki puudutavaid julgeoleku ja riigikaitse küsimusi, eriti elanikkonna kaitsega ja riigikaitse juhtimisega seonduvaid.
Kindlasti toob elu ka uusi väljakutseid.

Tugevad küljed

Minu eelisteks on tugev rahvusvaheline haridus ja pikaaegne riigi teenimise kogemus keerulistel aegadel, samuti usk inimestesse ja eesmärgipõhisesse juhtimisse.
Peamiseks tugevuseks loen oma veendumust selles, et eestlased on rahvana väärt kestma jõukalt ja õnnelikult oma maal.

Sõnum valijale

Teie teenistuses!