777

AIN EHARI

Olen kahekümne seitsmendat aastat õnnelikus abielus ja poegade isa.

Kandidaadi AIN EHARI pilt

Eriala

Töötan autoremonditöökoja meistrina, tehnikaalal juba üle paarikümne aasta. Kaitseliidu tegemistesse olen panustanud sama kaua, sellest suure osa laskeinstruktorina. Korraldanud laskevõistlusi, viinud läbi laskepäevi ja seisnud selle eest, et meie kodumaa kaitsjad oleksid laskmialaselt võimalikult heal tasemel.

Miks kandideerin Riigikokku

Kandideerin sellepärast, et kurb on vaadata, kuidas kogemustega „targad“ poliitikud hoiavad lihtsalt enda sooja kohta ja teenivad küll nagu rahva huve, aga ilmselt on see rahvas kuskil mujal elav rahvas, sest meie rahvast nad häbenevad. Kui kogemustega poliitikud peavad rahvusriiki ,,ohtlikuks düstoopiaks" ja Eesti 200 juht on arvamusel, et Eesti riigi ülesandeks ei peaks olema eestlaste heaolu tagamine ning nende identiteedi ja keele toetamine. Kandideerin sellepärast, et Riigikogus oleks rohkem inimesi, kes seisaksid Eesti iseseisvuse, rahvuse ja keele püsimise eest.

Millega kavatsen tegeleda

Kaitseliitlasena olen huvitatud kaitsevõime edendamisest ja hindan ülekõige pereväärtusi. Pean kalliks kodumaad ja selle rahvast.

Sõnum valijale

Tähtis pole mitte see, kas riigikokku valituks osutun mina, vaid oluline on, et sinna saaksid inimesed, kellele läheb korda eesti rahvas ja Eestimaa. Kes pole nõus meie maale pealesunnitud kahjulike seadusemuudatustega. Ainult siis, kui valijate hulk on piisavalt suur, on võimalik muutus.