776

AARE TAMM

Ettevõtte juhatuse liige
EKRE Tartu ringkonna juhatuse liige
Tartu linnavolikogu rahanduskomisjoni liige

Kandidaadi AARE TAMM pilt

Eriala

Ettevõtte juhatuse liige

Kogemus poliitikas

EKRE Tartu ringkonna juhatuse liige
Tartu linnavolikogu rahanduskomisjoni liige

Miks kandideerin Riigikokku

Mõistmine, et praegusel kursil edasiminek oleks eestlastele täielik häving, ajendas mind
poliitikaga otseselt tegelema.
Tegutsen eesti rahvuse, eestlaste ülemvõimu ja kultuuri säilimise nimel läbi aegade Eesti Vabariigis.
Tahan kergendada eestlaste koormisi ja tekitada olukorra, kus eestlased saavad kodumaale tagasi pöörduda ja ei pea enam välismaal elatist teenima. Hoolitsen selle eest, et meilt korjatud maksuraha kasutatakse põlisrahva hüvanguks, mitte võõramaalastest õnneotsijate finantseerimiseks.
Me kujundame Eestist õitsval järjel turvalise rahvusriigi, kuhu on oodatud külla ainult need inimesed, kes meile kindlasti head soovivad!

Sõnum valijale

Olen Eesti patrioot, sündinud Tartus, tegelen ettevõtlusega. Kuulun EKRE Tartu ringkonna juhatusse, olen EKRE Kristlaste ühenduse liige ja Tartu Linnavolikogu rahanduskomisjoni liige.

Kõige tähtsamaks üldse pean eestlaste sündivuse tõstmist! Hääbumise peatamisega võrreldes on kõik ülejäänu teisejärguline. Mitte ühelgi meie tegemisel ega saavutusel ei ole mingisugust mõtet, kui me ei tee seda oma järeltulevate põlvede nimel. Me peame eestlaste arvu jälle tõusuteele pöörama! Selleks tuleb meie noortele emadele anda kindlus, et meil on valitsuse rahaline toetus iga lapse üleskasvatamisel. Eesti perekond, abielu, emadus, laste saamine tuleb tõsta au sisse. Kõiksugu perverssused ja muud loomuvastased käitumisviisid on vaja kappi tagasi tõrjuda. Koolides, lasteadades ja üldse igal pool tuleb tähelepanelikult jälgida, et perverdid lastele ligi ei saaks. Propageerida tuleb tervislikke eluviise, eluterveid hoiakuid ja eestimeelsust! Lastele tuleb võimaldada maksumaksja kulul huviring. Vähemalt lastele (võimalusel ka täiskasvanud kodanikele) peab bussisõit olema tasuta

Me peame hoolitsema oma enda vaeste, töötute ja santide eest. Meil peab olema kõigile oma inimestele kättesaadav korralik arstiabi. Meie haiglad ei pea kerjama annetusi oma rahva ravimiseks. Kiirabi, politsei ja päästeteenistus peavad jälle hakkama jõudma abivajajani mõistliku aja jooksul.

Kuskohast tulevad vahendid kõige selle finantseerimiseks? Tuleb peatada raiskamine! Lõpetame pompöössete ja kalliste ülalpidamiskuludega objektide ehitamise. Kellele ja milleks me ehitame, kui eestlasi aina vähemaks jääb, endale hauakive? Lõhume tänaste valitsejate sissetöötanud toiduahela. Vajalike tööde teostamisel tuleb suuremad objektid jagada võimalusel väiksemateks töölõikudeks, et kohalikel väikeettevõtetel oleks ka võimalik turul konkureerida.

Meie maksusüsteem tule ümber korraldada nii, et see toetaks eestlaste majanduse arengut, mitte ei pärsiks, nagu see täna toimib. Nende kaupade, mida me ise toodame, impordi maksustamine peab kasvama. Samas nende kaupade, mida vajame odavaks tootmiseks (mootorikütused ja kütteõlid), maksustamine peab oluliselt vähenema. Aktsiisid tuleb langetada tasemele, mis muudab piirikaubanduse mõttetuks ja võimaldab jälle ka ääremaadel poodide pidamise. Meie eesmärk on maapiirkondadesse elu tagasi toomine. Maal elavatele peredele tuleb teha erisoodustusi! Eestlased on alati olnud maarahvas.

Kõiksugu MTÜ-de rahastamine maksurahast tuleb lõpetada, perverssuste propaganda keelata! Tunduvalt tuleb vähendada bürokraatiat, anda inimestele vabamad käed ettevõtluseks ja oma maatükile ehitamiseks.

Võõraste aitamine ei või toimuda maksumaksja arvelt, siin on MTÜ-de tööpõld ja õige koht kasutada vabatahtlike annetusi. Eestis ei ole kohta ühelegi mošeele. Me peame oma rahvast kaitsma vallutajate, pedofiilide ja mõrvarite eest, mitte aitama neil siia oma staapi püsti panna!

Mina seisan kõigi ülaltoodud mõtete elluviimise eest. Eesti on ainuke koht maailmas, eestlaste kodumaa, kus justnimelt eestlased saavad ja peavadki olema kõigi teistega võrreldes eelisolukorras. Eestlased on väikerahvas. Kui vaadata suuremat pilti, siis just väikerahvad on maailmas see tegelik vähemus ja tõelise mitmekesisuse säilitamiseks tuleb eriti justnimelt väikerahvaid hoida. Meil on täielik, võõrandamatu ja moraalne õigus igas olukorras eelistada omal maal eestlasi ja Eesti kultuuri! Täidame meie oma põhiseadust! Teistel rahvastel on oma põliskodumaa, kus oma kultuuri eelisarendada.

Kui ülaltoodu Teie vaadetega kooskõlas on, siis hääletage palun minu või vähemasti mõne teise EKRE kandidaadi poolt! EKRE on ainukene eestimeelne ja põhiseadust järgiv erakond Eestis.